Aktivitetstjeneste og demens

03.03.2016

Aktivitetstjeneste og demens

Kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for hjemmeboende med demens.

Les mer ss
0616

19.05.2016

Modeller for hverdagsrehabilitering – en følgeevaluering i norske kommuner

Effekter for brukerne og gevinster for kommunene?

Les mer ss
0416

19.05.2016

Kartlegging av legemiddelrelaterte problem i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord Trøndelag

Sluttrapport delprosjekt 1 «Etablering av kommunale tverrfaglige læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord Trøndelag»

Les mer ss
0516

19.05.2016

Morgendagens sykehjem

Fra pilot til implementering? 

Les mer ss
Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming

03.08.2016

Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming

Evaluering av et e-læringsprogram

Evaluering av et e-læringsprogram

Les mer ss
0116

15.12.2016

Hjemmetjenestene i Norge

En populasjonsstudie basert på innbyggerundersøkelsene fra 2010, 2013 og 2015

Les mer ss
0316

11.01.2017

Morgendagens aktivitetssenter – noe helt nytt

En spørreundersøkelse med 1200 medlemmer av Pensjonistforbundet.

Les mer ss
10/16

20.01.2017

Med blanke ark og fargestifter tel

En evaluering av BPA-ordningen i Ringsaker kommune

Les mer ss
08/16

25.01.2017

Kvalitet i praksisveiledning

Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning av vernepleier- og sykepleierstudenter i kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag

Les mer ss
09/16

25.01.2017

Dagaktivitet for yngre med demens

Dagaktivitetstilbud til yngre personer med demenssykdom. Evalueringsrapport: Lavollen aktivitetssenter

Les mer ss
11/16

10.03.2017

Frisk bris

En evaluering av rehabiliteringsvirksomheten Frisk Bris i Bamble kommune

Les mer ss
12/16

17.03.2017

Omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Evaluering av et prøveprosjekt i Sandefjord kommune.

Les mer ss