Borghild Ulshagen, Øystein Lappegard, Per Gunnar Disch, Karsten Popp Dideriksen

Samhandling i praksis

Da samhandlingsreformen utfordret helsevesenet til å styrke samarbeidet mellom kommune og sykehus, hadde Hallingdal drevet med samhandling i årevis.

Tromsø

Konferanse om demensomsorg

Minst 80 000 mennesker i Norge lever med demens. Over 400 000 er pårørende. Anslag viser at antallet personer med demenssykdom vil doble seg mot 2040.

Jill-Marit Moholt

Jill-Marit ny daglig leder

Jill-Marit Moholt ville bli sykepleier og jobbe med eldre mennesker i kommunehelsetjenesten. Det siste skulle ta over 20 år.

Frivillg arbeid

Hvem er fri, hvem er villig?

Frivillig innsats skal være en løsning på en fremtidig kapasitetskrise i omsorgstjenestene. Da er det klokt å spørre de frivillige om, og eventuelt hvordan d...

Steinar Barstad

En stor sektor vi vet lite om

De kommunale omsorgstjenestene er det mange som synser mye om, men ingen som har god nok kunnskap om. Omsorgssektoren i kommunene har om lag 120 milliarder k...

Oddvar Førland, professor ved Senter for omsorgsforskning. Foto: Elise Adeleine

Er små kommunar best? Eller verst?

Omsorgstenester er den største utgiftsposten for norske kommunar, og det finst store kvalitetsforskjellar i tilbodet. No skal forskarar ved HVL kartlegge uøn...

Omsorgsbiblioteket

Mye ny omsorgsforskning

Hva sier personalet om implementeringen av hverdagsrehabilitering? Hvilke er de politiske utfordringene med å bli gammel i eget hjem? Har du sett den rykende...

Heidi Haukelien 2

På fornavn med hjelperne

Innovasjon i omsorgssektoren blir ofte forbundet med velferdsteknologi, men det er innovasjon å flytte måltidet på et sykehjem hvis det gir økt appetitt, det...

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen under Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Leve hele livet

Mange krever mer enn kamferdrops og været på Haltenbanken, innledet eldreminister Åse Michaelsen da hun deltok på Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsfor...

Arthur «Oluf» Arntzen

Når hukommelsen svikter

Cathrine Arntzen er til daglig førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet og faglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord. Hun og faren, Arth...

Tina Nabatchi (Foto: Steve Sartori)

The who, when, and what of coproduction

Fra tid til annen dukker det opp ord som plutselig får stor fart inn i omsorgstjenesten, ord som blir mye brukt og som antyder en trend eller bevegelse, såka...

– Trygghet gir mer hverdagsmestring, sier Ellen Sagengen, kvalitetssjef i Gran kommune. (Foto: Privat)

Jobber med hendene på ryggen

Brødet, smør og pålegg ligger klart, det er bare å smøre brødskiva si sjøl. Når eldre hjemmeboende i Gran kommune nå får besøk av hjemmesykepleiere, må de re...

Randi Stokke

Stolt Randi fikk Publikasjonsprisen

– Skikkelig stas! stråler førsteamanuensis Randi Stokke ved Senter for omsorgsforskning. Hun ble torsdag tildelt NTNUs Publikasjonspris under Innlandets Fors...

Pepper og Rigmor Einang Alnes

Pepper og Rigmor kommer til konferansen

Vest på Sunnmøre i Møre og Romsdal ligger den lille industrikommunen Haram og gaper mot storhavet. Kommunen har lang tradisjon for å ta imot polske industria...

Åse Michaelsen og Tellef Inge Mørland

Hvor bør hun begynne?

Oppgavene står i kø for eldreminister Åse Michaelsen. – Hvor skal jeg begynne? sa hun etter å ha hørt innlegg fra forskere fra Sentre for omsorgsforskning un...

Frode F. Jacobsen

Europeisk forskningsnettverk

Frode F. Jacobsen feiret verken jul eller bursdag den dagen, men fikk likevel det han hadde øverst på ønskelista, nemlig penger til et europeisk forskningsne...

Oddvar Førland

Fersk forskning rett i lomma

Universitetsforlaget har ti tidsskrifter for helse- og sosialfag. Nå er ett av dem gratis tilgjengelig for hvermansen. Tidsskrift for omsorgsforskning har få...

Terje Emil Fredwall

Pasientforløp og ROP-lidelser

Pasientforløpet til personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) er gjerne langvarig og svingete. Mange av pasientene har behov f...

Åse Michaelsen Marit Kirkevold Roboten Pepper

Disse kommer til konferansen

Norge har fått sin første eldre- og folkehelseminister. Åse Michaelsen kommer til Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

Jim Skarli og Helga Katharina Haug

Nevronett

I disse dager lanserer Omsorgsbiblioteket en ny nettside. Nevronett.no skal bidra til at personer med nevrologiske skader og sykdommer får en så kunnskapsbas...

Statsviter Bjarte Folkestad har samlet registerdata innen pleie- og omsorgssektoren. (Foto: Ingvild Festervoll Melien)

Slik bruker du registerdata

Vil du forske på pleie- og omsorgssektoren, men trenger registerdata? Nå er mange kilder til kommunale fakta innen denne sektoren samlet i en ny rapport. – R...

Jim Skarli

Ny oppsummering om aktivitetstilbud

Nevrologiske skader og sykdommer omfatter både medfødte eller ervervede tilstander, og fører ofte til svekkelse av funksjoner på flere områder. De vanligste...

Siri Andreassen Devik

Fall og pasientsikkerhet

Studier viser at helsepersonell ofte overser årsakene til at eldre faller og først blir oppmerksomme og iverksetter tiltak etter at fallet er et faktum. Siri...

Målfrid Schiager

Er din kommune i rute?

Før året er omme skal 75 % av de norske kommunene ha iverksatt ett eller flere tiltak for å bedre pasientsikkerheten. Direktoratet har gitt kommunene seksten...

Legemiddelbruk og pasientsikkerhet

Legemiddelbruk og pasientsikkerhet

Siri Andreassen Devik har overtatt stafettpinnen etter Rose Mari Olsen og er fra nyttår av emneredaktør for emnet pasientsikkerhet i Omsorgsbiblioteket.

Astrid Gramstad

Ny redaktør i Omsorgsbiblioteket

Astrid Gramstad jobber som førsteamanuensis og forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og UiT Norges arktiske universitet. Fra 2018 er hun også ansvarl...

Cathrine Arntzen er ny faglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord (Foto: Bjørn Kvaal)

Cathrine overtar i nord

Pulsen stiger, tanker sorteres og dagen ruller i gang. Nå skal Cathrine Arntzen bruke sykkelturen på 25 minutter til jobben til også å planlegge arbeidet som...

Nina Emaus er leder for Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT – Norges arktiske universitet. (Foto: Bjørn Kvaal)

Venter seg mer nasjonal forskning

Instituttleder i Tromsø mener Norge vil trenge stadig større forskningsprosjekter i årene som kommer. Da kan sammenslutningen av Senter for omsorgsforskning...

Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Kjersti Karoline Danielsen ved Senter for omsorgsforskning i Kristiansand vil oppsummere kunnskap om fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid til Omsorgsbiblio...

Pepper på omsorgssenter

Robot i omsorgen

Humanoide roboter, altså roboter med samme fasong som mennesker, blir benyttet i banker, butikker og universiteter flere steder i verden. De finnes også på e...

Torunn Hamran

Torunn takker av

Siden oppstarten i 2008 har Torunn Hamran vært faglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord. Nå blir professoren pensjonist.

To poeng til gutta!

To poeng til gutta!

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft fra nyttår. Da blir det lov å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere kvinnedominerte fag. Derm...

Prosjektleder Kjersti Sirevåg i Kompetansebroen. (Foto: Bjørn Kvaal)

Brobyggerne

Pasienten har krav på å bli møtt med kompetente og informerte ansatte. På Østlandet skjer det gjennom å bygge bro.

Statsbudsjett

Omsorgsforskning i statsbudsjettet

Senter for omsorgsforskning får en god porsjon oppmerksomhet i årets Statsbudsjett. Framfor alt framgår det hvordan Senter for omsorgsforskning bidrar til tj...

Kommunenes strategiske forskningsorgan og Camilla Stoltenberg (Foto: KS og Folkehelseinstituttet) F.v.: Randi Eidsmo Reinertsen (SINTEF); Flemming Hegerstrøm (Hospital IT); Hilde Dorthea Grindvik Nielsen (NFR); Jon Anders Drøpping (KS); Jørund Strand (UiO); Siv Svardal (HOD); Hans Petter Torvik (Sandnes kommune); Nina Emaus (UiT); Björn Gustafsson (NTNU); Lasse Frantzen (Hdir); Nina Mevold (Bergen kommune); Finn-Hugo Markussen (KD); Åse Laila Snåre (KS); Erik Kjeldstadli (Bærum kommune); Tone Alm Andreassen (HiOA); Marit Kirkevold (UiO); Marta Ebbing (FHI) og Geir Liavåg Strand (FFO).

Money talks

Økonomi har gjennomslagskraft. Camilla Stoltenberg savner helseøkonomiske beregninger å slå i bordet med. Hun gjør dessuten oppmerksom på Kommunenes strategi...

Lill Sverresdatter Larsen, fotograf Kristin Henriksen

Intervju med Lill Sverresdatter Larsen

Den 8. september 2017 disputerte Lill Sverresdatter Larsen for PhD-graden ved UiT Norges arktiske universitet. Tittel på avhandlingen var «Speaking on behalf...

brukermedvirkning i demensomsorgen

Brukermedvirkning i demensomsorgen

Rita Sørly er forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Hun er emneredaktør for emnet Brukermedvirkning i...

Ann-Karin-Helgesen

Sommerprat med Ann Karin Helgesen

Ann Karin Helgesen, førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold, har forsket på brukermedvirkning i demensomsorgen. Hun skrev en doktorgradsavhandling om temaet...

Bjørg Dale

Fordi de fortjener det!

Da professor Bjørg Dale ved Senter for omsorgsforskning skulle svare på hvorfor vi skal prioritere en verdig omsorg for eldre, var svaret enkelt; fordi de fo...

Aud-Obstfelder-og-Skoleskipet-Sørlandet

Menn og teknologi inn i sykepleien

Aud Obstfelder fra Senter for omsorgsforskning hadde et innlegg under Arendalsuka som handlet om hva teknologien får å si for likestillingen i omsorgsarbeide...

Trude Klevan

Sommerprat med Trude Klevan

Trude Klevan, førsteamanuensis ved Høyskolen i Sørøst-Norge, leverte nylig sin doktorgradsavhandling «Betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser. Erfa...

Siv Magnussen Fotografert av Gro Vasbotten

Lokalmedisinske sentre

Med samhandlingsreformen flyttes mye av arbeidet med pasientene fra sykehus til, for eksempel, sykehjem uten at kompetansen følger med på kjøpet. Som et svar...

Gudmund-Ågotnes

Sykehus eller ikke?

La oss si at din gamle far skal flytte på institusjon og at dere har to sykehjem å velge mellom. Da kan det være sånn, at dersom dere velger, la oss kalle de...

Kristin Mjelde Helleberg

Hjemmebesøk ryddet opp i uenigheter

Foreldre syntes ikke ansatte fulgte opp beskjeder om barnet, mens ansatte tenkte at foreldre var mest opptatt av egne behov. Men det var til de ansatte kom p...

Gro Lorentzen

700 har tatt utdanning i aktiv omsorg

Teaterbesøk, bollebaking og skogsturer. Flere hundretusen mennesker som mottar helse- og omsorgstjenester kan hver dag ha behov for aktiv omsorg. 700 ansatte...

Pasientforløp, Samdata kommune

Samdata kommune

Lederen for hjemmetjenesten i kommunen har kanskje gått rundt og lurt på om tjenesten hennes sender uvanlig mange pasienter til sykehuset. Det har bekymret h...

Rita Kristin Klausen

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

De overordnede føringene fra helsemyndighetene melder at man skal individualisere og standardisere samtidig. Dette motsetningsforholdet utfordrer brukermedvi...

Den nye vinen på Gamletorvet Spiseri på Gjøvik

Den nye vinen

Heidi Vifladt leder institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik. Hun går nye veier for å hente inn den nye vinen. Her blir de aktuelle søkerne til fem phd...

Aud Obstfelder

2017 blir et toppår

Aktiviteten ved Senter for omsorgsforskning i 2017 blir rekordstor. Her er noe av det de jobber med ved Senter for omsorgsforskning, øst.

Forsker Jørn Isaksen ved Senter for omsorgsforskning, øst skal telle avvik.

Bidrar til trygghetsstandard i sykehjem

Er det laget en ernæringsplan for hver pasient, er alle pasientene veid siste måned og er funksjonsnivået deres sjekket jevnlig? Nå skal avvik ved sykehjem o...

Randi Skumsnes og Oddvar Førland

Dette vet vi om hverdagsrehabilitering

Når for eksempel en eldre person har brukket lårhalsen er det ønskelig med en så rask og god rehabilitering som mulig. De største forskjellene på vanlig beha...

Hjemmetjeneste

PÅRØRENDE SUTREKOPPER?

Det er gjort mange studier av hjemmetjenestenes utvikling og innhold, men vi har manglet en stor studie som viser hvordan tjenesten faktisk oppleves av bruke...

Pernille Bruusgaard

Ett legemiddel bør eldre få beholde

– Du kan fjerne de fleste medisinene hos eldre uten at det nødvendigvis får store konsekvenser. Ett unntak er legemidler mot forstoppelse. Dette er et underv...

Torgeir Waterhouse

Etisk forsvarlig teknologi?

Barna dine kan få tannbørster som forteller telefonen din om tennene er rene. Er du redd for brystkreft, kan du få en bh som gjør undersøkelsene for deg. I U...

Haugtun sykehjem på Gjøvik og Senter for omsorgsforskning (SOF) ved NTNU Gjøvik lager nå i fellesskap søknad til Forskningsrådet om opptil ti millioner kroner. Målet er å finne fram til nyttig velferdsteknologi. Fra venstre forsker Jørn Isaksen (SOF), virksomhetsleder Målfrid Schiager i Gjøvik kommune, forskningsleder Aud Obstfelder (SOF) og prosjektleder Anne Marit Åslund ved Utviklingssenter for sykehjem i Oppland. (Foto: Bjørn Kvaal)

Skal sammen finne teknologi for eldre

Hva slags teknologi vil eldre brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester ha glede av? Det er noe Gjøvik kommune og forskere ved NTNU Gjøvik vil finne ut...

Victor-Valderaune

Dokumentasjonstrollet møter motstand

Væpnet til tennene med nye rutiner, nye dingser og nye apper til dingsene har man slåss for en bedre dokumentasjon av det daglige arbeidet i helse- og omsorg...

Foto-Iffit-Qureshi

Demens hos innvandrere

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, har samarbeidet om et treårig forsknings- og f...

Elisabeth Aase

Har eldresentrene gått ut på dato?

De unge eldre vil ikke sette sine ben i de tradisjonelle eldresentrene. Hva skal vi gjøre med det? spør Pensjonistforbundet. Elisabeth Aase var den som fikk...

Foto Kristin Skrede og Brita C. Aaslie-Fjell 1

Bedre og billigere

34 % av kommunene har innført hverdagsrehabilitering. Nå bør kanskje resten komme etter?

Marianne Skinner

Nytt akuttmottak i alle kommuner

Siden 1. januar har kommunene vært pålagt å ha tilbud om en kommunal akutt døgnenhet. Forsker Marianne Sundlisæter Skinner ved NTNU på Gjøvik har tatt tempen...

Velg region

Senter for omsorgsforskning er lokalisert i de tidligere helseregionene. Senteret er tilknyttet universiteter og høgskoler, og består av ansatte innen forskning, kommunikasjon og administrasjon.


Nord


Midt


Vest


Sør


Øst