0114

02.09.2015

1: Modulbasert kompetanseheving

Samspill mellom høgskole og praksisfelt
Om Bachelor vernepleie, deltid

Les mer ss
Om å bli vernepleier på jobben; -en modell for utdanning i helse- og sosialfag

04.09.2015

2 –En modell for utdanning i helse- og sosialfag:

Evaluering av Modulbasert kompetanseheving i bachelor vernepleie deltid ved Høgskolen i Telemark 2009–2013.

Les mer ss
Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS
Evalueringsprosjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust- og Vest-Agder
Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Kommunal omsorg -i plan?

18.09.2015

6 Kommunal omsorg – i plan?

Status 2011 – utfordringer mot 2025, 2. utgave

Les mer ss
Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge

18.09.2015

7 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge

Resultater fra en landsomfattende kommuneundersøkelse

Les mer ss
Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

18.09.2015

8 Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

Evalueringsrapport fra prosjektet: Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

Utprøving av modell for et helhetlig og koordinert rehabiliteringsforløp for brukere i yrkesaktiv alder med kognitive endringer

Les mer ss
Riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten

18.09.2015

9 Riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten

Erfaringer fra læringsnettverk i Nord-Trøndelag

Les mer ss
Veien mot å bli Livsgledesykehjem
Funksjonaliteten til baderom i sjukeheimar