Forskningshåndbok

Handbok_600px

Sentrene for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgstjenesten. 

Målet med håndboken er at den kan brukes til både til inspirasjon og veiledning for kommunene for å stimulere den praksisnære forskningen.

Klikk her for å laste ned forskningshåndboken (PDF).