Årsmelding

De fem sentrene for omsorgsforskning utgir hvert år en felles årsmelding. Årsmeldingen forteller om den felles aktiviteten sentrene har, og om organisering og drift ved hvert senter. Årsmeldingen forteller også om aktiviteten innen forskning og utviklingsarbeid, hvilke publikasjoner som er gjort, og presenterer kort et utvalgt prosjekt fra hvert senter.

Her kan du laste ned de ulike årsmeldingene: