Konferanselogo 2018

DEN 6. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

Se venstremeny for påmelding. Ved påmelding etter 24. september sendes ikke faktura.

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som viser fram den viktigste nye kunnskapen og diskuterer de største utfordringene knyttet til tjenesteforskningen. Dette gjør konferansen gjennom å slippe til personer med internasjonal kunnskap, landets fremste forskere på feltet, talspersoner med sterke stemmer og pasienter og pårørende som ønsker å bli hørt. Formålet med konferansen er å samle forskere, praktikere, ledere og representanter for offentlig forvaltning, for å formidle praksisnær forskning som angår de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Neste konferanse blir på Quality Hotel Gardermoen 24. – 25. oktober 2018. Tema for konferansen er «Samspill i praksis».

Samspill er en forutsetning for at kommunale helse- og omsorgstjenester skal være kunnskapsbaserte og nyskapende. Hvis kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet skal være kjennetegn ved tjenestene, må vi lære av hverandre gjennom kritiske diskusjoner. Samspill griper inn i alle aspekter ved omsorgen og arbeidet med den. Under årets konferanse deler vi temaet inn i fire kategorier.

Samspill mellom teori og praksis

Her spør vi hva som skjer på veien fra policy til praksis, hvordan samspillet er mellom forskning og utdanning, mellom grunnforskning og anvendt forskning, og så videre. Hva er forholdet mellom det vi vet og det vi gjør?

Samspill mellom tilbyder og mottaker

Hvordan er forholdet mellom system og menneske? På hvilken måte samspiller tjenestetilbyder og mottaker? Hvem er brukerne av omsorgstjenestene våre? Hva vet vi om dem?

Samspill mellom ulike tilbydere

Hvordan fungerer samspillet mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste? Hvem lykkes med interkommunalt samarbeid, hvordan samspiller de ulike profesjonene, og hvilken rolle spiller den frivillige innsatsen?

Samspill mellom teknologi og mennesker

Hvilken rolle spiller teknologien i arbeidshverdagen, på systemnivå, i møte med den pleietrengende og de pårørende?

Vi sikter høyt på både innhold og foredragsholdere og gleder oss til å vise deg hva vi har å by på. Påmelding, program og call for abstracts finner du i menyen til venstre. Frist for innsending av abstracts er 14. mai.