Frivillighet i omsorgen

Frivillighetsprosjektet. Et prosjekt om frivillig innsats i omsorgstjenestene.

I dette prosjektet studerer vi forekomsten og omfanget av frivillig og uformell innsats i de kommunale omsorgstjenestene samt samarbeid mellom frivillige/uformelle omsorgsgivere og ansatte.

Prosjektbeskrivelse

I frivilligprosjektet studerer vi forekomst og omfang av frivillig og uformell innsats i den kommunale omsorgstjenesten samt samarbeidet mellom frivillige/uformelle omsorgsgivere og ansatte. I en spørreundersøkelse gjennomført i et representativt utvalg av den norske befolkning i 2014 har vi undersøkt forekomsten av frivillig/ubetalt arbeid i omsorgstjenestene og frivilliges bakgrunn og motivasjon for å gjøre slikt arbeid. I 2015 gjennomførte vi en spørreundersøkelse i et representativt kommuneutvalg for å kartlegge innhold og omfang av frivillig arbeid i omsorgstjenestene. Spørreundersøkelsen ble i 2016 fulgt opp av casestudier av frivillige aktiviteter for å belyse utfordringer knyttet til samordningen mellom frivillige og de profesjonelle i tjenestene i et knippe casestudier. Parallelt med disse studiene har det blitt gjennomført en kvalitativ studie som har fulgt ni eldre tjenestemottakere og deres familier i en periode på 6-30 måneder. Denne studien belyser hvordan familier innretter seg når eldre familiemedlemmer trenger hjelp for å klare seg i hverdagen.

Publikasjoner

Skinner, M. S., Sogstad, M. K. R., and Tingvold, L. (2018). Voluntary work in the Norwegian longterm care sector: complementing or substituting formal services? European Journal of Social Work. DOI: https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1462767

Andfossen, N. B. (2016). The potential for collaborative innovation between public services and volunteers in the long-term care sector. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 21, 3.

Andfossen, N. B., and Skinner, M. S. (2016). Frivillig innsats i omsorgssektoren. Tidsskrift for omsorgsforskning, 2, 1, 59.

Kontaktperson:
Marianne Sundlisæter Skinner, Førsteamanuensis
Senter for omsorgsforskning, øst
Telefon: 61135430
E-post: marianne.skinner@ntnu.no

Finansiering: Norges Forskningsråd

Referansegruppe: 
Bjørg Dale, Professor, Senter for omsorgsforskning, sør
Torunn Hamran, Professor, Senter for omsorgsforskning, nord
Ingela Enmarker, Professor, Senter for omsorgsforskning, midt
Frode Fadnes Jacobsen, Professor, Senter for omsorgsforskning, vest
Aud Obstfelder, Professor, Senter for omsorgsforskning, øst