Frivillighet i omsorgen

Frivillighetsprosjektet. Et prosjekt om frivillig innsats i omsorgstjenestene.

I dette prosjektet studerer vi forekomsten og omfanget av frivillig og uformell innsats i de kommunale omsorgstjenestene samt samarbeid mellom frivillige/uformelle omsorgsgivere og ansatte.

Prosjektbeskrivelse

I frivilligprosjektet studerer vi forekomst og omfang av frivillig og uformell innsats i den kommunale omsorgstjenesten samt samarbeidet mellom frivillige/uformelle omsorgsgivere og ansatte. I en spørreundersøkelse gjennomført i et representativt utvalg av den norske befolkning i 2014 har vi undersøkt forekomsten av frivillig/ubetalt arbeid i omsorgstjenestene og frivilliges bakgrunn og motivasjon for å gjøre slikt arbeid. I 2015 gjennomførte vi en spørreundersøkelse i et representativt kommuneutvalg for å kartlegge innhold og omfang av frivillig arbeid i omsorgstjenestene. Spørreundersøkelsen ble i 2016 fulgt opp av casestudier av frivillige aktiviteter for å belyse utfordringer knyttet til samordningen mellom frivillige og de profesjonelle i tjenestene i et knippe casestudier. Parallelt med disse studiene har det blitt gjennomført en kvalitativ studie som har fulgt ni eldre tjenestemottakere og deres familier i en periode på 6-30 måneder. Denne studien belyser hvordan familier innretter seg når eldre familiemedlemmer trenger hjelp for å klare seg i hverdagen.

Kontaktperson: 

Marianne Sundlisæter Skinner

Førsteamanuensis

Senter for omsorgsforskning, øst

Telefon: 61135430

E-post: marianne.skinner@ntnu.no

Finansiering: Norges Forskningsråd

Referansegruppe: 

Bjørg Dale, Professor, Senter for omsorgsforskning, sør

Torunn Hamran, Professor, Senter for omsorgsforskning, nord

Ingela Enmarker, Professor, Senter for omsorgsforskning, midt

Frode Fadnes Jacobsen, Professor, Senter for omsorgsforskning, vest

Aud Obstfelder, Professor, Senter for omsorgsforskning, øst