Øyeblikkelig hjelp døgnopphold; Oppsummering av kunnskap og erfaringer fra de første fire årene med kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold

11.01.2016

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Oppsummering av kunnskap og erfaringer fra de første fire årene med kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Les mer ss
1215

01.02.2016

Er tjenestene fortsatt «på strekk»?

– Om utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenestene i kommunene fra 2003 til 2015

Les mer ss
Foto: Jim Åke Skarli

15.12.2015

– Informasjon virker

Tilskudd til informasjons- og veiledningsarbeid i regi av brukerorganisasjoner for personer med nevrologiske skader og sykdommer. En Evalueringsrapport

Les mer ss
Skeptiske leger og tomme senger

24.11.2015

Skeptiske leger og tomme senger?

Bruken av de kommunale akutte døgnplassene 

Les mer ss
Evaluering av studiet «Pårørendearbeid innen lindrende omsorg»
Hverdagsrehabilitering

24.11.2015

Hverdagsrehabilitering

Pilotstudie om teambasert planlegging og innføring av Stjørdalsmodellen

Les mer ss
Prioritering og kompetanse i bruk av velferdsteknologi
En må jo ha ei hånd

24.09.2015

En må jo ha ei hånd

En kvalitativ undersøkelse av hvordan pårørende til personer med nevrologiske lidelser opplever sin hverdag, hvilke behov og ønsker de har.

Les mer ss
Evaluering av Omsorgsplan 2015

24.09.2015

Evaluering av Omsorgsplan 2015

Tjenestens innhold og fordeling

Les mer ss
kvalitativ studie om unge brukere av hjemmetjenesten

24.09.2015

«En har jo noen tanker om hvordan et ungt liv skal se ut, ikke sant?»

En kvalitativ studie om unge brukere av hjemmetjenesten

Les mer ss
Forebyggende hjemmebesøk til eldre, må de foregå individuelt i hjemmet?
Aksjon sommerjobb

17.09.2015

Aksjon sommerjobb

Et bidrag til aktiv omsorg og framtidig rekruttering

Les mer ss
Implementering av velferdteknologi

17.09.2015

Implementering av velferdsteknologi

En kvalitativ studie: Hvilken nytte og hvilke utfordringer erfarer ansatte i kommunal helsetjeneste?


Les mer ss