02.09.2015

Les mer ss
Dokumentasjon av sykepleie

24.09.2015

1 Dokumentasjon av sykepleie

Et aksjonsforskningsprosjekt i Setesdal

Les mer ss
Smertelindring til pasienter og brukere av sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Midt-Norge
Smertelindring til pasienter og brukere av sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Midt-Norge

24.09.2015

3 Kommunal omsorg – i plan?

Status 2011 – utfordringer mot 2025

Les mer ss
Kommersielle aktører innen kommunal eldreomsorg
LEVE -som den du er!

24.09.2015

5 LEVE –som den du er!

Hjelp til selvhjelp for personer med nevrologiske skader og sykdommer

Les mer ss
Fastlegesykepleier-ordningen

24.09.2015

6 Fastlegesykepleier-ordningen

Evaluering av medarbeideres tilfredshet med ordningen

Les mer ss
Vold i nære relasjoner

24.09.2015

7 Vold i nære relasjoner

Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep – med fokus på hjemmetjenestens pasienter

Les mer ss
Forebyggende hjemmebesøk til eldre

24.09.2015

8 Forebyggende hjemmebesøk til eldre

–En kartlegging av alle kommunene på Vestlandet

Les mer ss