Oppsummeringer

Oppgaveglidning i omsorgstjenestene

Siri Andreassen Devik og Rose Mari Olsen

Oppgaveglidning i omsorgstjenestene

Kjerneområder-Leve-hele-livet

Ambugo; Andfossen; Cappelen; Dale; Devik; Fredwall; Hartviksen; Jacobsen; Kvaal; Løkken; Melby; Moe; Nilsen; Solstad; Solvoll; Strøm; Sundsbø

Kjerneområder Leve hele livet

Kapasitets- og kvalitetsutfordringer

Nina Beate Andfossen, Siri Andreassen Devik, Aud Obstfelder, Rose Mari Olsen

Tjenestetilbud og kvalitet

Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Kjersti Karoline Danielsen

Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Kommunal medvirkning i forskning og innovasjon

Siv Magnussen, Nina Beate Andfossen, Gry Cecilie Lunder Høiland

Kommunal medvirkning i forskning og innovasjon

Innvandere og brukermedvirkning

Monika Dybdahl Jakobsen og Ragnhild Storstein Spilker

Innvandrere og brukermedvirkning

Styring og ledelse #19

Kathrine Cappelen, Liv Jorunn Solstad, Nina Beate Andfossen, Trude Anita Hartviksen og Siri Andreassen Devik

Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon

Sammenheng og overganger i tjenestene

Terje Emil Fredwall, Bjørg Dale, Elin Rogn Nilsen og Benedicte Sørensen Strøm

Sammenheng og overganger i tjenestene

Helsehjelp til eldre #17

Betty-Ann Solvoll, Siri Andreassen Devik, Bente Irene Løkken og Aud Moe

Helsehjelp til eldre

Mat og måltider #16

Line Melby og Eliva Atieno Ambugo

Mat og måltider

Aktivitet og fellesskap #15

Marianne Eliassen og Trude Hartviksen

Aktivitet og fellesskap

Aldersvennlig Norge #14

Frode F Jacobsen og Astrid Ouahyb Sundsbø

Et aldersvennlig Norge

Deltaking og medverknad

Liv Jorunn Solstad og Tobba Therkildsen Sudmann

Deltaking og medverknad for tilsette i helse- og omsorgssektoren

Underernæring og pasientsikkerhet

Siri Andreassen Devik og Rose Mari Olsen

Underernæring og pasientsikkerhet

Fall og pasientsikkerhet

Rose Mari Olsen, Tove Mentsen Ness, Siri Andreassen Devik

Fall og pasientsikkerhet

Pasientforløp

Kjersti Karoline Danielsen, Elin Rogn Nilsen og Terje Emil Fredwall

Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom

Hverdagsrehabilitering

Oddvar Førland, Randi Skumsnes

Hverdagsrehabilitering

Legemiddelbruk

Rose Mari Olsen, Siri Andreassen Devik

Legemiddelbruk og pasientsikkerhet