Oppsummeringer

Hverdagsrehabilitering

Oddvar Førland, Randi Skumsnes

Hverdagsrehabilitering

Legemiddelbruk

Rose Mari Olsen, Siri Andreassen Devik

Legemiddelbruk og pasientsikkerhet