Oppsummeringer

Deltaking og medverknad

Liv Jorunn Solstad og Tobba Therkildsen Sudmann

Deltaking og medverknad for tilsette i helse- og omsorgssektoren

Underernæring og pasientsikkerhet

Siri Andreassen Devik og Rose Mari Olsen

Underernæring og pasientsikkerhet

Fall og pasientsikkerhet

Rose Mari Olsen, Tove Mentsen Ness, Siri Andreassen Devik

Fall og pasientsikkerhet

Pasientforløp

Kjersti Karoline Danielsen, Elin Rogn Nilsen og Terje Emil Fredwall

Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom

Hverdagsrehabilitering

Oddvar Førland, Randi Skumsnes

Hverdagsrehabilitering

Legemiddelbruk

Rose Mari Olsen, Siri Andreassen Devik

Legemiddelbruk og pasientsikkerhet