Ansatte

Anette Fagertun  | anette.fagertun @ hlv.no | 55 58 58 49 | vest
førsteamanuensis

Anne Jørstad Antonsen  | anne.j.antonsen @ uia.no | 957 59 556 | sør
stipendiat

Ann Kristin Blø Pedersen  | ann.k.b.pedersen @ ntnu.no | 936 69 959 | øst
stipendiat

Astrid Gramstad  | astrid.gramstad @ uit.no | 77 66 06 21 | nord
forsker/førsteamanuensis

Aud Moe  | aud.moe @ nord.no | 911 31 163 | 74 02 29 68 | midt
faglig leder

Aud Obstfelder  | aud.obstfelder @ ntnu.no | 952 46 791 | øst
professor og forskningsleder  

Benedicte Sørensen Strøm  | benedicte.strom @ uia.no | 994 87 086 | sør
førsteamanuensis  

Bjørg Dale  | bjorg.dale @ uia.no | 37 23 37 52 | sør
professor og  faglig leder  

Bjørn Kvaal  | bjorn.kvaal @ ntnu.no | 917 43 611 | øst
informasjonsrådgiver

Bjørnulf Arntsen | bjornulf.arntsen @ uia.no | 473 04 684 | sør
daglig leder/stipendiat  

Bodil Hansen Blix | bodil.hansen.blix @ uit.no | 77 66 06 82 | nord
førsteamanuensis

Brooke Hollister  | brooke.hollister @ uia.no | 484 23 031 | sør
førsteamanuensis

Cathrine Arntzen  | cathrine.arntzen @ uit.no | 77 64 48 62 | nord
professor og faglig leder

Christine Øye | christine.oye @ hib.no | 55 58 71 86 | vest
professor

Davina Allen  | allenda @ cardiff.ac.uk |  +44 (0)29 206 88561 | øst
professor II

Elin Rogn Nilsen  | elin.r.nilsen @ uia.no |  402 34 285 | sør
stipendiat

Eliva Atieno Ambugo  | eliva.ambugo @ ntnu.no | +47 22850680 | øst
førsteamanuensis

Eva Langeland | eva.langeland @ hib.no | 55 58 78 69 | 416 63 141 | vest
professor   

Frode Fadnes Jacobsen | frode.fadnes.jacobsen @ hib.no |  55 58 72 12 | vest
professor og forskningsleder 

Grete Bratberg  | grete.bratberg @ nord.no | 452 47 773 | 74022925 | vest
professor

Gry Cecilie Høiland  | gry.c.hoiland @ ntnu.no | 402 13 370 | øst
forsker

Gudmund Ågotnes | gudmund.agotnes @ hib.no | 55 58 56 22 | vest
post doc

Gunn Eva Myren Solum | gunn.e.solum @ nord.no | 907 85 720 | 74 21 23 00/52 | midt
stipendiat

Hanne Marie Rostad  | hanne.m.rostad @ ntnu.no | 932 24 198 | øst
post doktor stipendiat 

Hege Kristin Andreassen  | hege.k.andreassen @ ntnu.no | 976 13 514 | øst
førsteamanuensis

Heidi Haukelien  | hege.k.andreassen @ ntnu.no | 976 13 514 | øst
førsteamanuensis

Hilde Haaland-Kramer | heidi.haukelien @ usn.no | 995 31 293 | sør
daglig leder 

Hildfrid Brataas | hildfrid.brataas @ nord.no | 901 73 187 | 74 02 29 77 | midt 
professor  

Ingebjørg Børsheim  | vest
høgskolelektor

Ingela Enmarker | ingela.enmarker @ hint.no | 74 21 23 49 | midt
professor og forskningsleder

Janne Bjorheim Bøe  | janne.bjorheim.boe @ hvl.no | 74 21 23 49 | vest

daglig leder

Jeanne Boge | Jeanne.Helene.Boge @ hvl.no | 55 58 72 08 | vest
førsteamanuensis

Jill-Marit Moholt | jill-marit.moholt @ uit.no | 77 66 07 01 | nord
daglig leder/forsker

Jorun Rugkåsa  | jorun.rugkasa @ usn.no | 978 30 101 | sør
professor II

Jorunn Drageset  | jorunn.drageset @ hib.no | 55 58 55 89 | vest
professor  

Kari Blindheim  | kari.blindheim @ ntnu.no | 909 91 406 | 70 16 14 66 | midt
førstelektor

Karl Jokstad  | karl.jokstad @ usn.no | 971 66 945 | sør
stipendiat

Kathrine Cappelen | kathrine.cappelen @ usn.no | 971 66 945 | sør 
førsteamanuensis/stedlig leder 

Kirsten Lange | kirsten.lange @ nord.no | 913 26 873 | 74 11 22 06 | midt
daglig leder 

Kjersti Karoline Danielsen | kjersti.k.danielsen @ uia.no | 938 62 640 | sør
førsteamanuensis

Kristin Lunde  | kristin.lunde @ usn.no | 404 94 346 | sør
stipendiat

Knut Øvsthus  | knut.ovstehus @ hib.no | 55 58 72 34 | vest
professor

Kristine Lundhaug  | lundhaug @ stud.ntnu.no | 414 34 872 | øst
stipendiat

Laila Tingvold  | laila.tingvold @ ntnu.no |  941 60 058 | øst
førsteamanuensis

Linda Madsen  | linda.madsen @ usn.no |  35 57 51 04 | sør
førsteamanuensis

Line Melby  | line.melby @ ntnu.no | 402 24 525 | øst
førsteamanuensis

Lise Ellingsen Langemyhr  | lise.e.langemyhr @ usn.no | 35 57 51 37 | sør
stipendiat

Maren Sogstad | maren.sogstad @ ntnu.no |  934 87 706  | øst
førsteamanuensis

Marianne Skinner  | marianne.skinner @ ntnu.no |  938 91 686 | øst
førsteamanuensis

Marijke Veenstra | marijke.veenstra @ ntnu.no |  902 30 254 | øst
førsteamanuensis

Marte Lilleøy Aabø  | marte.l.aabo @ usn.no |  902 30 254 | sør
stipendiat

Meselu Taye Kebede |  meselu.kebede@ntnu.no | 951 55 876 | øst
førsteamanuensis

Monika Dybdal Jakobsen  | monika.d.jakobsen @ uit.no | nord
forsker

Morten Sangvik | morten.sangvik @ ntnu.no / 906 30 535 | øst
informasjonsrådgiver 

Nina Beate Andfossen  | nina.andfossen @ ntnu.no | 958 00 210 | øst
stipendiat

Oddvar Førland  | oddvar.forland @ hib.no | 94887055 | 55 58 75 14 | vest
professor 

Patience Kawamala  | Patience.Nelson.Kawamala @ hvl.no | 55 58 70 51 | vest
stipendiat

Per Gunnar Disch | per.g.disch @ usn.no | 35 57 54 82 | sør
førstelektor 

Ragnhild Hellesø | ragnhild.helleso @ ntnu.no | +47-22850566 | øst
professor

Randi Stokke | randi.stokke @ ntnu.no |  951 58 088 | øst
stipendiat

Roar Hansen  | Roar.Hansen @ hvl.no | 55 58 55 58 | vest
stipendiat

Ruth Øfsti  | ruth.ofsti @ nord.no | 926 15 458 | 74 02 26 44 | midt
stipendiat

Rose Mari Olsen  | rose.olsen @ hint.no | 976 06 180 | 74 21 23 39 | midt
førsteamanuensis

Siri Andreassen Devik  | siri.a.devik @ nord.no | 473 70 814 | 74 21 23 45 | midt
førsteamanuensis/forsker

Siri-Merete Skjørestad  | sør
stipendiat

Sissel Rødland Dalen  | sissel.r.dalen @ ntnu.no |  976 66 441 | øst
informasjonsrådgiver

Siv Magnussen | siv.magnussen @ ntnu.no |  416 50 687 | øst
førsteamanuensis

Steinar Barstad  | steinar.barstad @ ntnu.no | 916 05 829 | øst
senior rådgiver

Terje Emil Fredwall  | terje.e.fredwall @ uia.no | 450 23 796 | sør
førsteamanuensis

Tobba Sudmann | tsu @ hib.no | vest
førsteamanuensis  

Tone Elin Mekki | tone.elin.mekki @ hib.no | 416 85 186 | 55 58 55 24 | vest
førsteamanuensis

Tore Wentzel-Larsen | tore.wentzel-larsen @ ntnu.no | 976 38 582 | øst
forsker

Torunn Hamran | torunn.hamran @ uit.no | 77 64 48 58 | nord
professor emeritus

Torunn Kitty Vatnøy  | torunn.vatnoy @ uia.no | 4811 29 644  | sør
stipendiat

Vigdis Aaltvedt  | vigdis.aaltvedt @ usn.no | 905 97 968  | sør
stipendiat

Wenche Malmedal  | wenche.k.malmedal @ ntnu.no | 976 42 156 | 73 41 22 97 | midt
førsteamanuensis/forsker

Zeljka Cvetkovic  | sør
stipendiat

Tilknyttet på prosjektbasis eller forskningsgrupper

Anne K. Malm Høgskolelektor
 Anniken Bogstrand Stipendiat
Anne Marit Sandvoll Førsteamanuensis
Arne Rehnsfeldt Professor
Astrid Ouahyb Sundsbø Postdoktor
Bengt Karlsson Professor II
Birgitte Graverholt Førsteamanuensis
Bodil Furnes Førsteamanuensis
Dag Olaf Torjesen Professor
Elisabeth Aase Høgskolelektor
Ellen Ramvi Post doc.
Else Mari Ekra Førsteamanuensis
Ger Wackers Førsteamanuensis
Grethe Dåvøy Førstelektor
Gro Lorentzen Førstelektor
Hans Inge Sævareid Førsteamanuensis
Herdis Alvsvåg Professor
Inger Johanne Dagsvold Prosjektleder   
Ingunn Lia Høgskolelektor
Janet Ververda Høgskolelektor
Johanne Punsvik Universitetslektor
Karen Christensen Professor
Kari Blindheim Førstelektor
Kari Martinsen Professor emeritus
Karin Anna Petersen Professor
Kirsti Inkeri Kuosa Studieleder/universitetslektor
Kirsti Rosenvold Bruun Rådgiver
Kristin Synnøve Voie Stipendiat
Lena Yvonne Bjerkmo Stipendiat
Lill Sverresdatter Larsen Førsteamanuensis
Linda Rykkje Førsteamanuensis
Maj-Britt Råholm Professor
Margrethe Kristiansen Førsteamanuensis
Mariann Fossum Førsteamanuensis
Marianne Eliassen Forsker
Marit Skraastad Prosjektmedarbeider
Mariya Bikova Forsker
Marthe Schille-Rognmo Stipendiat
Morten Nikolaisen Studieleder
Nils Henriksen Professor
Oddgeir Synnes Førsteamanuensis
Ole Greger Lillevik Førstelektor
Ottar Henriksen Universitetslektor
Petrin Eide Førstelektor
Randi Tosterud Førsteamanuensis
Rita Sørly Forsker
Rolf Andreas Markussen Førsteamanuensis
Sigrunn Drageset Førsteamanuensis
Siri Moe Førsteamanuensis
Solveig Tomstad Førsteamanuensis
Sylvi Monika Flateland Førstelektor
Synne Gaarder Pedersen Stipendiat
Tom Johnstad Professor
Tone Åshild Dinesen Stipendiat
Torbjørn Andersen Førsteamanuensis
Toril Agnete Larsen Førstelektor
Tor-Ivar Karlsen Førsteamanuensis
Toril Midtbø Førstelektor
Tove Giske Førsteamanuensis
Trond Eriksen Førsteamanuensis
Trude Hartviksen Forsker
Vegard Snartland Høgskolelektor
Vår Mathisen Universitetslektor/PhD
Wenche Malmedal Førsteamanuensis
Yngvild Brandser Stipendiat
Åshild Slettebø Professor