Ansatte

Anette Fagertun  | anette.fagertun @ hlv.no | 55 58 58 49 | vest
førsteamanuensis

Anette Hansen  | anette.hansen @ hit.no | 466 25 509 | sør
stipendiat  

Astrid Gramstad  | astrid.gramstad @ uit.no | 77 66 06 21 | nord
forsker/førsteamanuensis

Aud Moe  | aud.moe @ nord.no | 911 31 163 | 74 02 29 68 | midt
faglig leder

Aud Obstfelder  | aud.obstfelder @ ntnu.no | øst
professor og forskningsleder  

Bjørg Dale  | bjorg.dale @ uia.no | 37 23 37 52 | sør
førsteamanuensis og  faglig leder  

Bjørn Kvaal  | bjorn.kvaal @ ntnu.no | 917 43 611 | øst
informasjonsrådgiver

Bjørnulf Arntsen | bjornulf.arntsen @ uia.no | 37 23 37 60 | sør
stipendiat  

Bodil Hansen Blix | bodil.hansen.blix @ uit.no | 77 66 06 82 | nord
post doc 

Christine Øye | christine.oye @ hib.no | 55 58 71 86 | vest
Professor

Davina Allen  | allenda @ cardiff.ac.uk | øst
Professor II

Eva Langeland | eva.langeland @ hib.no | 55 58 78 69 | 416 63 141 | vest
professor   

Frode Fadnes Jacobsen | frode.fadnes.jacobsen @ hib.no |  55 58 72 12 | vest
professor og forskningsleder 

Grete Bratberg  | grete.bratberg @ nord.no | 452 47 773 | 74022925 | vest
professor

Gudmund Ågotnes | gudmund.agotnes @ hib.no | 55 58 56 22 | vest
post doc

Gunn Eva Myren Solum | gunn.e.solum @ nord.no | 907 85 720 | 74 21 23 00/52 | midt
stipendiat 

Hege Kristin Andreassen  | hege.k.andreassen @ ntnu.no | 976 13 514 | øst
førsteamanuensis

Hilde Haaland-Kramer | hilde.haaland-kramer @ hib.no | 55 58 55 94 | vest
daglig leder 

Hildfrid Brataas | hildfrid.brataas @ nord.no | 901 73 187 | 74 02 29 77 | midt 
professor  

Ingebjørg Børsheim  | vest
høgskolelektor

Ingela Enmarker | ingela.enmarker @ hint.no | 74 21 23 49 | midt
professor og forskningsleder

Jeanne Boge | Jeanne.Helene.Boge @ hvl.no | 55 58 72 08 | vest
førsteamanuensis

Jill-Marit Moholt | jill-marit.moholt @ uit.no | nord
stipendiat  

Jorunn Drageset  | jorunn.drageset @ hib.no | 55 58 55 89 | vest
professor  

Jørn Isaksen  | jorn.isaksen @ ntnu.no| 484 78 075 | øst
førsteamanuensis

Kari Bjerke Gjærde | kari.gjaerde @ ntnu.no | 61 13 53 72 | øst 
rådgiver

Kari Blindheim  | kari.blindheim @ ntnu.no | 909 91 406 | 70 16 14 66 | midt
førstelektor

Kathrine Cappelen | Kathrine.Cappelen @ hit.no | 35 57 54 06 | sør 
høgskolelektor 

Kirsten Lange | kirsten.lange @ nord.no | 913 26 873 | 74 11 22 06 | midt
daglig leder 

Kjersti Karoline Danielsen | sør
førsteamanuensis

Knut Øvsthus | knut.ovstehus @ hib.no | 55 58 72 34 | vest
professor 

Laila Tingvold  | laila.tingvold @ ntnu.no | 61 13 53 61 | øst
førsteamanuensis 

Lars Bauger   | lars.bauger @ hit.no |  sør
stipendiat 

Lill Sverresdatter Larsen | lill.sverresdatter.larsen @ uit.no | 77 62 51 12 | nord
forsker

Maren Sogstad | maren.sogstad @ ntnu.no | 61 13 54 53 | øst
førsteamanuensis

Marianne Skinner  | marianne.skinner @ ntnu.no | 61 13 54 30 | øst
førsteamanuensis

Marijke Veenstra | marijke.veenstra @ ntnu.no | øst
førsteamanuensis

Monika Dybdal Jakobsen  | monika.d.jakobsen @ uit.no | nord
forsker

Morten Sangvik | morten.sangvik @ ntnu.no | øst
informasjonsrådgiver 

Nina Beate Andfossen  | nina.andfossen @ ntnu.no | 61 13 54 12 | øst
stipendiat

Nina Olsvold  | nina.olsvold @ diakonova.no | øst
førsteamanuensis 2

Oddvar Førland  | oddvar.forland @ hib.no | 94887055 | 55 58 75 14 | vest
førsteamanuensis  

Patience Kawamala  | Patience.Nelson.Kawamala @ hvl.no | 55 58 70 51 | vest
stipendiat

Per Gunnar Disch | Per.G.Disch @ hit.no | 35 57 54 05 | sør
førstelektor 

Ragnhild Hellesø | ragnhild.helleso @ ntnu.no | øst
professor  

Randi Stokke | randi.stokke @ ntnu.no | 61 13 53 42 | øst
stipendiat

Roar Hansen  | Roar.Hansen @ hvl.no | 55 58 55 58 | vest
stipendiat

Ruth Øfsti  | ruth.ofsti @ nord.no | 926 15 458 | 74 02 26 44 | midt
stipendiat

Rose Mari Olsen  | rose.olsen @ hint.no | 976 06 180 | 74 21 23 39 | midt
førsteamanuensis

Silje Sveen | silje.sveen @ ntnu.no | 61 13 53 09 | øst
forsker (permisjon)

Siri Andreassen Devik  | siri.a.devik @ nord.no | 473 70 814 | 74 21 23 45 | midt
førsteamanuensis/forsker

Sissel Rødland Dalen  | sissel.r.dalen @ ntnu.no | 61 13 54 20 | øst
informasjonsrådgiver

Siv Magnussen | siv.magnussen @ ntnu.no | 61 13 53 58 | øst
førsteamanuensis

Tina Lien Barken |  tina.l.barken @ uia.no | sør 
stipendiat

Tobba Sudmann | tsu @ hib.no | vest
førsteamanuensis  

Tone Elin Mekki | tone.elin.mekki @ hib.no | 416 85 186 | 55 58 55 24 | vest
førsteamanuensis

Tore Wentzel-Larsen | tore.wentzel-larsen @ ntnu.no | øst
forsker

Torunn Hamran | torunn.hamran @ uit.no | 77 64 48 58 | nord
professor emeritus

Wenche Malmedal  | wenche.k.malmedal @ ntnu.no | 976 42 156 | 73 41 22 97 | midt
førsteamanuensis/forsker

Tilknyttet på prosjektbasis eller forskningsgrupper

Anne K. Malm høgskolelektor
Anne Marit Sandvoll Førsteamanuensis
Anette Langås Larsen Stipendiat
Arne Rehnsfeldt Professor
Astrid Ouahyb Sundsbø Postdoktor
Bengt Karlsson Professor II
Birgitte Graverholt Førsteamanuensis
Bodil Furnes Førsteamanuensis
Cathrine Arntzen Førsteamanuensis
Dag Olaf Torjesen professor
Eirik Lind Ingens Stipendiat
Elisabeth Aase høgskolelektor
Ellen Ramvi Post doc.
Grethe Dåvøy Førstelektor
Gro Lorentzen førstelektor
Gunn Hågensen Stipendiat
Hans Inge Sævareid førsteamanuensis
Herdis Alvsvåg Professor
Inger Johanne Dagsvold Stipendiat       
Ingunn Lia høgskolelektor
Janet Ververda høgskolelektor
Karen Christensen Professor
Kari Blindheim Førstelektor
Kari Martinsen Professor emeritus
Karin Anna Petersen Professor
Kirsti Inkeri Kuosa Studieleder/universitetslektor
Linda Rykkje Førsteamanuensis
Linn Sparby Stipendiat
Maj-Britt Råholm Professor
Margrethe Kristiansen Førsteamanuensis
Mari Wolff Skaalvik Prodekan
Mariann Fossum Førsteamanuensis
Marianne Eliassen Stipendiat
Marit Skraastad prosjektmedarbeider
Mariya Bikova Forsker
Marthe M. Fensli førstelektor
Morten Nikolaisen Studieleder
Nils Henriksen Professor
Nina Foss Studieleder
Oddgeir Synnes Førsteamanuensis
Ole Greger Lillevik Førstelektor
Petrin Eide Førstelektor
Randi Tosterud Førsteamanuensis
Ragnhild Skaar førstelektor
Sigrunn Drageset Førsteamanuensis
Sigrunn Hvalvik førsteamanuensis
Siri Moe Førsteamanuensis
Solveig Tomstad førsteamanuensis
Sylvi Monika Flateland førstelektor
Synne Gaarder Pedersen Stipendiat
Torbjørn Andersen Førsteamanuensis
Toril Agnete Larsen Førstelektor
Toril Midtbø Førstelektor
Tove Giske Førsteamanuensis
Trond Eriksen Førsteamanuensis
Ulrika Söderhamn professor
Vegard Snartland høgskolelektor
Vår Mathisen Universitetslektor/PhD
Wenche Malmedal Førsteamanuensis
Yngvild Brandser Stipendiat
Åshild Slettebø professor