Ansatte

Anette Fagertun  | anette.fagertun @ hlv.no | 55 58 58 49 | vest
førsteamanuensis

Anette Hansen  | anette.hansen @ hit.no | 466 25 509 | sør
stipendiat  

Anne Serine Fottland  | anne.serine.fottland @ uit.no | 77 64 57 18 | nord
daglig leder  

Astrid Gramstad  | astrid.gramstad @ uit.no | 77 66 06 21 | nord
forsker/førsteamanuensis

Aud Moe  | aud.moe @ nord.no | 74 11 22 06 | midt
førsteamanuensis og forskningsleder

Aud Obstfelder  | aud.obstfelder @ ntnu.no | øst
professor og forskningsleder   

Bjarte Folkestad  | vest
førsteamanuensis  

Bjørg Dale  | bjorg.dale @ uia.no | 37 23 37 52 | sør
førsteamanuensis og  faglig leder  

Bjørn Kvaal  | bjorn.kvaal @ ntnu.no | 917 43 611 | øst
informasjonsrådgiver

Bjørnulf Arntsen | bjornulf.arntsen @ uia.no | 37 23 37 60 | sør
stipendiat  

Bodil Hansen Blix | bodil.hansen.blix @ uit.no | 77 66 06 82 | nord
post doc 

Christine Øye | christine.oye @ hib.no | 55 58 71 86 | vest
Professor

Davina Allen  | allenda @ cardiff.ac.uk | øst
Professor II

Eva Langeland | eva.langeland @ hib.no | 55 58 78 69 | 416 63 141 | vest
professor   

Frode Fadnes Jacobsen | frode.fadnes.jacobsen @ hib.no |  55 58 72 12 | vest
professor og forskningsleder 

Gudmund Ågotnes | gudmund.agotnes @ hib.no | 55 58 56 22 | vest
post doc

Gunn Eva Myren Solum | gunn.e.solum @ nord.no | 907 85 720 | 74 21 23 00/52 | midt
stipendiat 

Hanne Tuntland | hanne.tuntland @ hib.no | 55 58 78 39 | vest
førsteamanuensis

Hege Kristin Andreassen  | hege.k.andreassen @ ntnu.no | 976 13 514 | øst
førsteamanuensis

Hilde Haaland-Kramer | hilde.haaland-kramer @ hib.no | 55 58 55 94 | vest
daglig leder 

Hildfrid Brataas | hildfrid.brataas @ nord.no | 901 73 187 | 74 02 29 77 | midt 
professor  

Ingebjørg Børsheim  | vest
høgskolelektor

Ingela Enmarker | ingela.enmarker @ hint.no | 74 21 23 49 | midt
professor og forskningsleder

Jeanne Boge | Jeanne.Helene.Boge @ hvl.no | 55 58 72 08 | vest
førsteamanuensis

Jill-Marit Moholt | jill-marit.moholt @ uit.no | nord
stipendiat  

Jorunn Drageset  | jorunn.drageset @ hib.no | 55 58 55 89 | vest
professor  

Jørn Isaksen  | jorn.isaksen @ ntnu.no| 484 78 075 | øst
førsteamanuensis

Kari Bjerke Gjærde | kari.gjaerde @ ntnu.no | 61 13 53 72 | øst 
rådgiver

Kari Hjelle | vest
førsteamanuensis

Kathrine Cappelen | Kathrine.Cappelen @ hit.no | 35 57 54 06 | sør 
høgskolelektor 

Kirsten Lange | kirsten.lange @ nord.no | 913 26 873 | 74 11 22 06 | midt
daglig leder 

Kjersti Karoline Danielsen | sør
førsteamanuensis

Knut Øvsthus | knut.ovstehus @ hib.no | 55 58 72 34 | vest
professor 

Laila Tingvold  | laila.tingvold @ ntnu.no | 61 13 53 61 | øst
førsteamanuensis 

Lars Bauger   | lars.bauger @ hit.no |  sør
stipendiat 

Lill Sverresdatter Larsen | lill.sverresdatter.larsen @ uit.no | 77 62 51 12 | nord
forsker

Maren Sogstad | maren.sogstad @ ntnu.no | 61 13 54 53 | øst
førsteamanuensis 

Marianne Skinner | marianne.skinner @ ntnu.no | 61135430 | øst

førsteamanuensis

Marijke Veenstra | marijke.veenstra @ ntnu.no | øst
førsteamanuensis 

Morten Sangvik | morten.sangvik @ ntnu.no | øst
informasjonsrådgiver 

Nina Beate Andfossen  | nina.andfossen @ ntnu.no | 61 13 54 12 | øst
stipendiat

Nina Olsvold  | nina.olsvold @ diakonova.no | øst
Førsteamanuensis 2

Oddrun Elin Sortland | oddrun.eilin.sortland @ hib.no | 470 33 143 | 55 58 55 41 | vest
stipendiat

Oddvar Førland  | oddvar.forland @ hib.no | 94887055 | 55 58 75 14 | vest
førsteamanuensis  

Olbjørg Skutle  | vest
høgskolelektor 

Patience Kawamala  | Patience.Nelson.Kawamala @ hvl.no | 55 58 70 51 | vest
stipendiat

Per Gunnar Disch | Per.G.Disch @ hit.no | 35 57 54 05 | sør
førstelektor 

Ragnhild Hellesø | ragnhild.helleso @ ntnu.no | øst
professor  

Randi Stokke | randi.stokke @ ntnu.no | 61 13 53 42 | øst
stipendiat

Rita Sørly  | rita.sorly @ uit.no | 77 66 07 13 | nord
forsker  

Roar Hansen  | Roar.Hansen @ hvl.no | 55 58 55 58 | vest
stipendiat

Ruth Øfsti  | ruth.ofsti @ nord.no | 92615458 | midt
stipendiat

Rose Mari Olsen  | rose.olsen @ hint.no | 976 06 180 | 74 21 23 39 | midt
førsteamanuensis

Silje Sveen | silje.sveen @ ntnu.no | 61 13 53 09 | øst
forsker (permisjon)

Siri Andreassen Devik  | siri.devik @ nord.no | 473 70 814 | 74 21 23 45 | midt
Førsteamanuensis

Sissel Rødland Dalen  | sissel.r.dalen @ ntnu.no | 61 13 54 20 | øst

Informasjonskonsulent

Siv Magnussen | siv.magnussen @ ntnu.no | 61 13 53 58 | øst
Førsteamanuensis

Tina Lien Barken |  tina.l.barken @ uia.no | sør 
stipendiat

Tobba Sudmann | tsu @ hib.no | vest
førsteamanuensis  

Tomasz Ciamulski | tomasz.ciamulski @ hib.no | vest 
førsteamanuensis  

Tone Elin Mekki | tone.elin.mekki @ hib.no | 416 85 186 | 55 58 55 24 | vest
førsteamanuensis

Tore Wentzel-Larsen | tore.wentzel-larsen @ ntnu.no | øst
forsker

Torunn Hamran | torunn.hamran @ uit.no | 77 64 48 58 | nord
professor og faglig leder

Tilknyttet på prosjektbasis eller forskningsgrupper

Anne K. Malm høgskolelektor
Anne Marit Sandvoll Førsteamanuensis
Anette Langås Larsen Stipendiat
Arne Rehnsfeldt Professor
Bengt Karlsson Professor II
Birgitte Graverholt Stipendiat
Bodil Furnes Førsteamanuensis
Cathrine Arntzen Førsteamanuensis
Dag Olaf Torjesen professor
Egil Kjerstad Forsker
Eirik Lind Ingens Stipendiat
Elisabeth Aase høgskolelektor
Ellen Ramvi Post doc.
Grethe Dåvøy Førstelektor
Gro Lorentzen førstelektor
Gunn Hågensen Stipendiat
Hans Inge Sævareid førsteamanuensis
Helge Folkestad Førsteamanuensis
Herdis Alvsvåg Professor
Ingelin Testad Førsteamanuensis
Inger Johanne Dagsvold Stipendiat       
Ingunn Lia høgskolelektor
Janet Ververda høgskolelektor
Jeanne Boge Førsteamanuensis
Karen Christensen Professor
Kari Blindheim Førstelektor
Kari Martinsen Professor emeritus
Kari Vevatne Instituttleder
Karin Anna Petersen Professor
Kirsti Inkeri Kuosa Studieleder/universitetslektor
Linda Rykkje Stipendiat
Linn Sparby Stipendiat
Maj-Britt Råholm Professor
Margrethe Kristiansen Førsteamanuensis
Mari Wolff Skaalvik Prodekan
Mariann Fossum Førsteamanuensis
Marianne Eliassen Stipendiat
Marit Skraastad prosjektmedarbeider
Marthe M. Fensli førstelektor
Morten Nikolaisen Studieleder
Nils Henriksen Professor
Nina Foss Studieleder
Oddgeir Synnes Førsteamanuensis
Ole Greger Lillevik Førstelektor
Petrin Eide Førstelektor
Randi Tosterud Førsteamanuensis
Ragnhild Skaar førstelektor
Sigrunn Drageset Førsteamanuensis
Sigrunn Hvalvik førsteamanuensis
Siri Moe Førsteamanuensis
Solveig Tomstad førsteamanuensis
Sylvi Monika Flateland førstelektor
Synne Gaarder Pedersen Stipendiat
Torbjørn Andersen Førsteamanuensis
Toril Agnete Larsen Førstelektor
Toril Midtbø Førstelektor
Tove Giske Førsteamanuensis
Trond Eriksen Førsteamanuensis
Ulrika Söderhamn professor
Vegard Snartland høgskolelektor
Vår Mathisen Universitetslektor/PhD
Wenche Malmedal Førsteamanuensis
Åshild Slettebø professor