Jill-Marit Moholt og Bodil H. Blix

30.01.2023

Hva mener Kjerkol at vi skal planlegge?

– Vi vet ikke om vi synes det er rørende naivt eller provoserende at ansvarlige politikere tror at man kan vedta at folk skal finne seg venner, skriver Jill-Marit Moholt og Bodil H. Blix i Nordlys.

Les mer
Astrid Sundsbø på Dagsrevyen

23.01.2023

Astrid Sundsbø på Dagsrevyen

Beskjeden om at frivillige skal spille en større rolle i eldreomsorgen kommer ovenfra og ned, sier Astrid Sundsbø fra Senter for omsorgsforskning til Dagsrevyen.

Les mer
NRK Brennpunkt

20.01.2023

Astrid Sundsbø om Brennpunktsendingen

Onsdag 18. januar 2023 sendte NRK Brennpunkt den første av to episoder fra norsk eldreomsorg. Her kan du høre førsteamanuensis Astrid Sundsbø fra Senter for omsorgsforskning når hun kommenterer sendingen fra et forskningsfaglig standpunkt. Sundsbø deltar i radioprogrammet Ekko på NRK.

Les mer
Frode Jacobsen 2022

24.11.2022

Ressurs eller nødvendig onde?

Uten innvandrere i omsorgstjenestene stopper norsk eldreomsorg. Vi blir stadig mer avhengig av deres innsats både i sykehjemmene og hjemmetjenestene, skriver Frode Jacobsen ved Senter for omsorgsforskning i Kommunal Rapport.

Les mer
Dagbladet

24.11.2022

Sykehjem trenger liv og latter

– Måten vi forvalter våre sykehjem på, speiler dypest sett vår egen frykt for alderdommen og døden. Kan vi få litt mer liv og glede inn i sykehjemmene, vær så snill? spør Mai Camilla Munkejord fra Senter for omsorgsforskning i Dagbladet.

Les mer
Kommunal Rapport

24.11.2022

Helse – ikke en sak for helsevesenet alene

Å overlate helse og velvære til helsevesenet alene er en altfor snever måte å tenke helse på, skriver Frode Jacobsen fra Senter for omsorgsforskning i Kommunal Rapport.

Les mer
Har vi råd til fattigdom og utenforskap?

23.08.2022

Har vi råd til fattigdom og utenforskap?

Smålige kutt i statlige ytelser gjennom årene har gjort livet vanskeligere for mange, både barnefamilier, enkeltmennesker og eldre.

Les mer
NRK Eldre innvandrere

23.08.2022

Innvandrere eldes raskere

De er friske når de kommer, men blir syke etter hvert. Forskning viser at eldre innvandrere har dårligere helse enn resten av oss.

Les mer
Oddvar Førland

12.05.2022

Nesten 2500 færre sykehjemsplasser

– Denne utviklingen kan vanskelig fortsette, sier professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning til Aftenposten. De fleste kommer til et punkt i livet der de trenger intensiv helse- og pleiefaglig oppfølging. Da er det ingen logikk i at man fortsetter å bygge ned sykehjemstilbudet.

Les mer
Eldre ektepar

05.04.2022

Gamal kjærleik blir oversett i eldre­omsorga

Velferdsstaten tek vare på kjærleiken i familiar og yngre par, men er blind for dei same behova blant eldre og skrøpelege menneske, meiner Mai Camilla Munkejord ved Senter for omsorgsforskning. Her i samtale med Katrine Sele på Forskning.no

Les mer
Kommunal Rapport

01.04.2022

Beboere i sykehjem vil være med der det skjer

At eldre personer på sykehjem foretrekker naturskjønne omgivelser og stillhet, er en stor misforståelse. Gang på gang viser det seg at de heller vil ha liv og røre.

Les mer
Dagens Næringsliv

28.03.2022

Advarer mot kommersielle sykehjem

Kommersielle sykehjem i Norge og Sverige domineres av store kjeder, eid av private equity-fond. Slike sykehjem har lavere bemanning, færre sykepleiere, flere klager og flere avvik, viser studier fra andre land.

Les mer
Hanne Marie Rostad

14.02.2022

Hanne Marie Rostad setter fokus på pårørende

Ulønnet innsats fra pårørende utgjør nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene, sier Hanne Marie Rostad til Moss Avis.

Les mer
NRK Nyheter

09.02.2022

Helsetjenester i fengsel

Siv Fladsrud Magnussen og Laila Tingvold sin rapport om helsetjenester i fengsel blir vist og diskutert på Lørdagsrevyen 5. februar 2022

Les mer
NRK

08.02.2022

Avliver myten om at eldre bare vil ha det stille og rolig

– Vi får stadig meir innsikt som underbyggjer at sjukeheimar bør leggast til levande og sentrale omgjevnadar, anten om det er nær bysentrum eller i tettstader på landet, seier Frode F. Jacobsen.

Les mer
Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

04.02.2022

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

Denne boken, som er gratis og åpent tilgjengelig, forteller hvilke trender som viser seg innen arbeidsinkludering, hvordan samarbeid og samhandling arter seg og hva vi vet om læring, kompetanseutvikling og digitalisering i NAV.

Les mer
Kommunal Rapport

02.02.2022

Eldre i sykehjem er pandemiens tause tapere

I et samfunn der vi heier fram aktive eldre og kaller dem for «ressurser», havner de skrøpeligste fort i skyggen, sier Frode F. Jacobsen til Kommunal Rapport.

Les mer
Kjersti Karoline Danielsen og Toril Moe

02.02.2022

Trening nytter ved depresjon

Trening er minst like nyttig som piller ved depresjoner. Likevel brukes det ikke, skriver Kjersti Karoline Danielsen og Toril Moe i Dagens Medisin.

Les mer
Bergens Tidende

01.02.2022

Skoposer på hodet

Skoposer på hodet, for korte hansker og fyrverkeri­briller. Slik måtte sykehjemmene møte pandemien.

Les mer
NRK

01.02.2022

Mer heltid gir bedre smittevern

Kommunene må sørge for flere heltidsansatte på sykehjemmene for å hindre smitte. Det er anbefalingen fra en forskergruppe som har utredet sykehjemssmitten for Koronakommisjonen.

Les mer
Illustrasjonsbilde: Getty Images

01.02.2022

Ikke til økt interesse for velferdsteknologi

Delstudien PAN.DEM har sett på interesse og tilgang til velferdsteknologi hos hjemmeboende personer med demens under pandemi-nedstengingen i fjor vår.

Les mer
Aftenposten

19.11.2021

Helsehjelpen uteblir

På sykehus og i kommuner er det oppgaver som blir utelatt eller ikke utført godt nok. Nå er smertegrensen nådd, skriver Senter for omsorgsforskning i Aftenposten.

Les mer
Elin Rogn Nilsen

13.10.2021

Hva er viktig for eldre pasienter?

Stipendiat Elin Rogn Nilsen har spurt eldre pasienter hva som er viktig for dem og knyttet dette opp mot personsentrert omsorg.

Les mer
Kvinner i små stillinger

06.10.2021

Fire grep som gir integrering i arbeidslivet

Ofte er det kvinner med innvandrerbakgrunn som får de små stillingene på sykehjemmene. Og små stillinger kan føre til dårligere kvalitet på arbeidet som utføres, skriver artikkelforfatterne

Les mer
Kommunal Rapport

04.10.2021

Runde bord i regionene kan samle ridderne

Sett fram runde bord i regionene! Det kan gi likeverdige møteplasser for alle som vil styrke forskning og utdanning for omsorgstjenestene.

Les mer
Aud Obstfelder, koordineringsleder Senter for omsorgsforskning

04.10.2021

Som et diesellokomotiv i et grønt skifte

Kommunene har ikke tid, penger eller ansatte til å delta i forskning. De har en organisering som er helt i utakt med behovene.

Les mer
Aud obstfelder

04.10.2021

Skal det være litt suppe, kokt på en spiker?

Hvis omsorgstjenestene er viktige, hvorfor setter vi da ikke inn tiltak som virkelig gjør en forskjell?

Les mer
Kommunal Rapport

04.10.2021

Kommunale ledere bør engasjere seg mer i forskning

Kommunale ledere bør engasjere seg mer i forskning på omsorgstjenestene, sier professor Aud Obstfelder i dette debattinnlegget fra Senter for omsorgsforskning.

Les mer
Bergensavisen

04.10.2021

Her må tiltakene settes inn

– Vi har et klart potensial for forbedring i norsk eldreomsorg, på flere områder, skriver professor Frode F. Jacobsen. Han mener koronapandemien viser tydelig hvor tiltakene må settes inn. Illustrasjonsfoto: Rune Johansen

Les mer
Jan Erlend Leine

04.10.2021

Teknologien skal redusere behovet for arbeidskraft

Professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning ble oppringt av Jan Erlend Leine fra NRK Ekko (bildet) for å kommentere Erna Solberg og Jonas Gahr Støre sine uttalelser om at teknologien skal redusere behovet for arbeidskraft i eldreomsorgen.

Les mer
Verdier i konflikt

04.10.2021

Verdier i konflikt

Verdier i konflikt er en bok som spenner fra kommunal fengselshelsetjeneste, barnets beste i barnevernet, polygame ekteskap, og selvbestemmelse for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, til hvordan hat kan forstås som moralsk ressurs for overlevende etter 22. juli. Boka er gratis.

Les mer
Steinar Barstad

28.09.2021

Molte og alkohol

Steinar Barstad (Senter for omsorgssforskning, tidligere Helse- og omsorgsdepartementet) er fast spaltist i magasinet Pensjonisten med et imponerende opplag på 250.000 i papirversjon. I denne utgaven har han noen generasjonsbetraktninger med smak av molte og et lite intervju om alkoholforbruk.

Les mer
Welfare of older adults

23.09.2021

Velferd for eldre på tvers av helsevesenet

Her presenterer Malcolm Doupe og Frode F. Jacobsen forskningsprogrammet som svarer på Verdens helseorganisasjon sin globale strategi og handlingsplan for aldring og helse.

Les mer
Velferdsteknologi for hjemmeboende

17.09.2021

Velferdsteknologi for hjemmeboende

Hjemmeboende med demens har tilgang obligatorisk velferdsteknologi, men potensialet er stort for sensor-, lokaliserings- og kommunikasjonsteknologi, og teknologi som ikke blir tilbud av kommunen, viser denne studien.

Les mer
Frivillige i sykehjem og hjemmetjenester

17.09.2021

Frivillige i sykehjem og hjemmetjenester

Tema for denne artikkelen er betydningen av ulike rammevilkår i sykehjem og hjemmetjenester for involvering av frivillige.

Les mer
Hvilken plass har hjemmesykepleien i stortingsmeldingene?

17.09.2021

Hvilken plass har hjemmesykepleien i stortingsmeldingene?

I denne artikkelen er hjemmesykepleiens plass i nyere stortingsmeldinger gjenstand for analyse.

Les mer
Klassekampen

16.09.2021

Kommersielle erfaringer

Bruk av kommersielle velferdsleverandører har vært et tema i valgkampen. Hva viser forskningen om konsekvensene av økt bruk av kommersielle leverandører?

Les mer
Eldre mann i sykehusseng. Shutterstock

16.09.2021

Innvandrere i Norge

Innvandrere i Norge eldes raskere og har flere kroniske plager, skriver forfatterne av denne kronikken.

Les mer
Vi må dra lasset sammen, skriver Renate Carita Nordh

23.08.2021

– Sykepleierleder, vit at du ikke er alene

– Til å begynne med følte jeg meg som fryktløse «Lille My» fra Mummidalen. Hun som kjempet for det hun trodde på. Mot slutten av mitt lederskap ble jeg den engstelige og usynlige «Ninni», skriver Renate Carita Nordh i Sykepleien.

Les mer
En varslet personellkrise

19.05.2021

En varslet personellkrise

Når krisen slår ut i full blomst, kan ingen unnskylde seg med at de ikke visste, sier Helge Stalsberg og Bodil H. Blix i denne kronikken i Nordnorsk debatt.

Les mer
«I denne koronatiden har jeg mistet min kone for tredje gang»

04.05.2021

«I denne koronatiden har jeg mistet min kone for tredje gang»

Pandemien har avdekket de svakeste sidene ved eldreomsorgen vår: deltidskulturen, fragmenteringen og isolasjonen og ensomheten blant de aller skrøpeligste av oss, sier Frode F. Jacobsen i sitt debattinnlegg til Aftenposten.

Les mer
Vart-land

12.04.2021

Kjære kommune

Kjære kommune, du som er opptatt av eldreomsorg og folkehelse: her er ildsjelene som vil gjøre en forskjell, skriver Marianne Sundlisæter Skinner sammen med Hilde Engevold og Kari Karsrud Korslien.

Les mer
Forskernes råd til koronakommisjonen

09.04.2021

Forskernes råd til koronakommisjonen

– Folk har hatt stillinger over kommunegrenser, småstillinger på flere sykehjem, sier Frode F. Jacobsen fra Senter for omsorgsforskning til NRK.

Les mer
Krise i norsk eldreomsorg

08.04.2021

Krise i norsk eldreomsorg

«Jeg tissa ikke en eneste gang på hele vakta. Jeg pressa ned en karbonade uten å sette meg, bare for energiens skyld, mens jeg planla neste steg»

Les mer
Hvor mye skal pårørende og frivillige jobbe i framtidas eldreomsorg?

15.03.2021

Hvor mye skal pårørende og frivillige jobbe i framtidas eldreomsorg?

Andelen eldre øker, og regjeringen vil løse det økte behovet for helse- og omsorgstjenester gjennom mer innsats fra pårørende og frivillige.

Les mer
Pårørende og frivillige

17.02.2021

Pårørende kan ikke sikre omsorgstjenestene

Pårørende og frivillige kan ikke sikre bærekraften i fremtidens omsorgstjenester, sier forfatterne av denne kronikken i Nordnorsk debatt.

Les mer
Lettlest forskning mest lest

10.02.2021

Lettlest forskning mest lest

Da Tidsskrift for omsorgsforskning publiserte den vitenskapelige artikkelen «Jeg kan» med en lettlest del, varte det ikke lenge før dette ble den mest leste artikkelen til Universitetsforlaget. Flere medier plukket opp artikkelen hvor Ole Magnus Otherhals hadde vært medforsker og medforfatter.

Les mer
Koronakommisjon uten legitimitet

27.01.2021

Koronakommisjon uten legitimitet

Ikke en eneste representant fra grasrotnivået i helsevesenet sitter ved bordet, sier Heidi Haukelien og Silje Marita Strand Skauge i dette innlegget i Bergens Tidende.

Les mer
Senter for omsorgsforskning skal se på hvordan sykehjemmene har håndtert koronapandemien.

26.01.2021

Hvordan håndterer sykehjemmene pandemien?

Senter for omsorgsforskning skal gi faktagrunnlag til Koronakommisjonen om hvordan sykehjemmene håndterte koronapandemien.

Les mer
Modalen Foto: Mats Carlsson Lénart / Sveriges radio.

26.01.2021

Så skyddar Norge sina äldre

Før jul ble Oddvar Førland intervjuet av Sveriges radio i serien «Vetenskapsradion På djupet». 12. januar kom programmet med tittelen «Så skyddar Norge sina äldre». Interessante perspektiver på forskjellene mellom Norge og Sverige.

Les mer
Norsk eldreomsorg trenger en krisepakke

18.12.2020

Norsk eldreomsorg trenger en krisepakke

Kommunene og de ansatte innen helse og omsorg har vist seg omstillingsdyktige under koronapandemien. Men det er ikke sikkert eldreomsorgen vil makte en ny pandemi.

Les mer
Tanker om «innvandrersmitte»

15.12.2020

Tanker om «innvandrersmitte»

«Innvandrersmitten bekymrer» skrev Aftenposten på forsiden den 12. november. I Politisk kvarter på NRK dagen etter, sa Fremskrittspartiets Jon Helgheim «Det gjør noe med sårbarheten i en krise, når en stor del av befolkningen ikke bryr seg».

Les mer
Kritisk under koronatida

15.12.2020

Kritisk under koronatida

Habilitering- og rehabiliteringstjenester både i kommunene, i sykehus og i private institusjoner ble sterkt berørt av helsemyndighetenes anbefalinger om å stenge ned aktiviteter som innebar sosial kontakt som ikke var kritisk nødvendig.

Les mer
Legg vekk den historiske tvangstrøyen

15.12.2020

Legg vekk den historiske tvangstrøyen!

Vi står i en situasjon ingen av oss har erfart i fredstid. Dette fordrer noe annet av oss alle. Hvis ikke leger, sykepleiere og myndigheter ser på ansvar, oppgaver og samhandling på nytt – og i rekordfart – vil taperne være pasientene og kommunene.

Les mer
Aldersvennlig på tvers av fag og departement

15.12.2020

Aldersvennlig på tvers av fag og departement

Sist uke fikk Norge sin fjerde Solberg-regjering. Denne gangen uten en eldreminister. Det er vi glad for. Som aktive forskere innenfor feltet eldre/eldreomsorg, er vi opptatt av at alderdommen er en del av livsløpet.

Les mer