Elin Rogn Nilsen

13.10.2021

Hva er viktig for eldre pasienter?

Stipendiat Elin Rogn Nilsen har spurt eldre pasienter hva som er viktig for dem og knyttet dette opp mot personsentrert omsorg.

Les mer
Kvinner i små stillinger

06.10.2021

Fire grep som gir integrering i arbeidslivet

Ofte er det kvinner med innvandrerbakgrunn som får de små stillingene på sykehjemmene. Og små stillinger kan føre til dårligere kvalitet på arbeidet som utføres, skriver artikkelforfatterne

Les mer
Runde bord i regionene kan samle ridderne Illustrasjon Sven Tveit

04.10.2021

Runde bord i regionene kan samle ridderne

Sett fram runde bord i regionene! Det kan gi likeverdige møteplasser for alle som vil styrke forskning og utdanning for omsorgstjenestene.

Les mer
Som et diesellokomotiv i et grønt skifte Illustrasjon Sven Tveit

04.10.2021

Som et diesellokomotiv i et grønt skifte

Kommunene har ikke tid, penger eller ansatte til å delta i forskning. De har en organisering som er helt i utakt med behovene.

Les mer
Skal det være litt suppe, kokt på en spiker? Illustrasjon Sven Tveit

04.10.2021

Skal det være litt suppe, kokt på en spiker?

Hvis omsorgstjenestene er viktige, hvorfor setter vi da ikke inn tiltak som virkelig gjør en forskjell?

Les mer
Bedre ledelse vil gi bedre forskning. Illustrasjon Sven Tveit

04.10.2021

Kommunale ledere bør engasjere seg mer i forskning

Kommunale ledere bør engasjere seg mer i forskning på omsorgstjenestene, sier professor Aud Obstfelder i dette debattinnlegget fra Senter for omsorgsforskning.

Les mer
Illustrasjonsfoto Rune Johansen

04.10.2021

Her må tiltakene settes inn

– Vi har et klart potensial for forbedring i norsk eldreomsorg, på flere områder, skriver professor Frode F. Jacobsen. Han mener koronapandemien viser tydelig hvor tiltakene må settes inn. Illustrasjonsfoto: Rune Johansen

Les mer
Jan Erlend Leine

04.10.2021

Teknologien skal redusere behovet for arbeidskraft

Professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning ble oppringt av Jan Erlend Leine fra NRK Ekko (bildet) for å kommentere Erna Solberg og Jonas Gahr Støre sine uttalelser om at teknologien skal redusere behovet for arbeidskraft i eldreomsorgen.

Les mer
Verdier i konflikt

04.10.2021

Verdier i konflikt

Verdier i konflikt er en bok som spenner fra kommunal fengselshelsetjeneste, barnets beste i barnevernet, polygame ekteskap, og selvbestemmelse for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, til hvordan hat kan forstås som moralsk ressurs for overlevende etter 22. juli. Boka er gratis.

Les mer
Steinar Barstad

28.09.2021

Molte og alkohol

Steinar Barstad (Senter for omsorgssforskning, tidligere Helse- og omsorgsdepartementet) er fast spaltist i magasinet Pensjonisten med et imponerende opplag på 250.000 i papirversjon. I denne utgaven har han noen generasjonsbetraktninger med smak av molte og et lite intervju om alkoholforbruk.

Les mer
Welfare of older adults

23.09.2021

Velferd for eldre på tvers av helsevesenet

Her presenterer Malcolm Doupe og Frode F. Jacobsen forskningsprogrammet som svarer på Verdens helseorganisasjon sin globale strategi og handlingsplan for aldring og helse.

Les mer
Velferdsteknologi for hjemmeboende

17.09.2021

Velferdsteknologi for hjemmeboende

Hjemmeboende med demens har tilgang obligatorisk velferdsteknologi, men potensialet er stort for sensor-, lokaliserings- og kommunikasjonsteknologi, og teknologi som ikke blir tilbud av kommunen, viser denne studien.

Les mer
Frivillige i sykehjem og hjemmetjenester

17.09.2021

Frivillige i sykehjem og hjemmetjenester

Tema for denne artikkelen er betydningen av ulike rammevilkår i sykehjem og hjemmetjenester for involvering av frivillige.

Les mer
Hvilken plass har hjemmesykepleien i stortingsmeldingene?

17.09.2021

Hvilken plass har hjemmesykepleien i stortingsmeldingene?

I denne artikkelen er hjemmesykepleiens plass i nyere stortingsmeldinger gjenstand for analyse.

Les mer
KONGELIG FASADE: Kommersielle sykehjem kan se flotte ut på overflaten, men har systematisk lavere bemanning, flere trykksår, flere klager og flere avvik enn ikke kommersielle, skriver kronikkforfatterne. Her ser vi hertuginne Meghan på besøk i Brinsworth House, London. FOTO: GEOFF PUGH, AFP

16.09.2021

Kommersielle erfaringer

Bruk av kommersielle velferdsleverandører har vært et tema i valgkampen. Hva viser forskningen om konsekvensene av økt bruk av kommersielle leverandører?

Les mer
Eldre mann i sykehusseng. Shutterstock

16.09.2021

Innvandrere i Norge

Innvandrere i Norge eldes raskere og har flere kroniske plager, skriver forfatterne av denne kronikken.

Les mer
Vi må dra lasset sammen, skriver Renate Carita Nordh

23.08.2021

– Sykepleierleder, vit at du ikke er alene

– Til å begynne med følte jeg meg som fryktløse «Lille My» fra Mummidalen. Hun som kjempet for det hun trodde på. Mot slutten av mitt lederskap ble jeg den engstelige og usynlige «Ninni», skriver Renate Carita Nordh i Sykepleien.

Les mer
En varslet personellkrise

19.05.2021

En varslet personellkrise

Når krisen slår ut i full blomst, kan ingen unnskylde seg med at de ikke visste, sier Helge Stalsberg og Bodil H. Blix i denne kronikken i Nordnorsk debatt.

Les mer
«I denne koronatiden har jeg mistet min kone for tredje gang»

04.05.2021

«I denne koronatiden har jeg mistet min kone for tredje gang»

Pandemien har avdekket de svakeste sidene ved eldreomsorgen vår: deltidskulturen, fragmenteringen og isolasjonen og ensomheten blant de aller skrøpeligste av oss, sier Frode F. Jacobsen i sitt debattinnlegg til Aftenposten.

Les mer
Marianne Sundlisæter Skinner, Kari Karsrud Korslien, Hilde Engevold,

12.04.2021

Kjære kommune

Kjære kommune, du som er opptatt av eldreomsorg og folkehelse: her er ildsjelene som vil gjøre en forskjell, skriver Marianne Sundlisæter Skinner sammen med Hilde Engevold og Kari Karsrud Korslien.

Les mer
Forskernes råd til koronakommisjonen

09.04.2021

Forskernes råd til koronakommisjonen

– Folk har hatt stillinger over kommunegrenser, småstillinger på flere sykehjem, sier Frode F. Jacobsen fra Senter for omsorgsforskning til NRK.

Les mer
Krise i norsk eldreomsorg

08.04.2021

Krise i norsk eldreomsorg

«Jeg tissa ikke en eneste gang på hele vakta. Jeg pressa ned en karbonade uten å sette meg, bare for energiens skyld, mens jeg planla neste steg»

Les mer
Hvor mye skal pårørende og frivillige jobbe i framtidas eldreomsorg?

15.03.2021

Hvor mye skal pårørende og frivillige jobbe i framtidas eldreomsorg?

Andelen eldre øker, og regjeringen vil løse det økte behovet for helse- og omsorgstjenester gjennom mer innsats fra pårørende og frivillige.

Les mer
Pårørende og frivillige

17.02.2021

Pårørende kan ikke sikre omsorgstjenestene

Pårørende og frivillige kan ikke sikre bærekraften i fremtidens omsorgstjenester, sier forfatterne av denne kronikken i Nordnorsk debatt.

Les mer
Lettlest forskning mest lest

10.02.2021

Lettlest forskning mest lest

Da Tidsskrift for omsorgsforskning publiserte den vitenskapelige artikkelen «Jeg kan» med en lettlest del, varte det ikke lenge før dette ble den mest leste artikkelen til Universitetsforlaget. Flere medier plukket opp artikkelen hvor Ole Magnus Otherhals hadde vært medforsker og medforfatter.

Les mer
Koronakommisjon uten legitimitet

27.01.2021

Koronakommisjon uten legitimitet

Ikke en eneste representant fra grasrotnivået i helsevesenet sitter ved bordet, sier Heidi Haukelien og Silje Marita Strand Skauge i dette innlegget i Bergens Tidende.

Les mer
Senter for omsorgsforskning skal se på hvordan sykehjemmene har håndtert koronapandemien.

26.01.2021

Hvordan håndterer sykehjemmene pandemien?

Senter for omsorgsforskning skal gi faktagrunnlag til Koronakommisjonen om hvordan sykehjemmene håndterte koronapandemien.

Les mer
Modalen Foto: Mats Carlsson Lénart / Sveriges radio.

26.01.2021

Så skyddar Norge sina äldre

Før jul ble Oddvar Førland intervjuet av Sveriges radio i serien «Vetenskapsradion På djupet». 12. januar kom programmet med tittelen «Så skyddar Norge sina äldre». Interessante perspektiver på forskjellene mellom Norge og Sverige.

Les mer
Norsk eldreomsorg trenger en krisepakke

18.12.2020

Norsk eldreomsorg trenger en krisepakke

Kommunene og de ansatte innen helse og omsorg har vist seg omstillingsdyktige under koronapandemien. Men det er ikke sikkert eldreomsorgen vil makte en ny pandemi.

Les mer
Tanker om «innvandrersmitte»

15.12.2020

Tanker om «innvandrersmitte»

«Innvandrersmitten bekymrer» skrev Aftenposten på forsiden den 12. november. I Politisk kvarter på NRK dagen etter, sa Fremskrittspartiets Jon Helgheim «Det gjør noe med sårbarheten i en krise, når en stor del av befolkningen ikke bryr seg».

Les mer
Kritisk under koronatida

15.12.2020

Kritisk under koronatida

Habilitering- og rehabiliteringstjenester både i kommunene, i sykehus og i private institusjoner ble sterkt berørt av helsemyndighetenes anbefalinger om å stenge ned aktiviteter som innebar sosial kontakt som ikke var kritisk nødvendig.

Les mer
Legg vekk den historiske tvangstrøyen

15.12.2020

Legg vekk den historiske tvangstrøyen!

Vi står i en situasjon ingen av oss har erfart i fredstid. Dette fordrer noe annet av oss alle. Hvis ikke leger, sykepleiere og myndigheter ser på ansvar, oppgaver og samhandling på nytt – og i rekordfart – vil taperne være pasientene og kommunene.

Les mer
Aldersvennlig på tvers av fag og departement

15.12.2020

Aldersvennlig på tvers av fag og departement

Sist uke fikk Norge sin fjerde Solberg-regjering. Denne gangen uten en eldreminister. Det er vi glad for. Som aktive forskere innenfor feltet eldre/eldreomsorg, er vi opptatt av at alderdommen er en del av livsløpet.

Les mer