Nils Ivar Lahlum (til venstre), redaksjonsleder for tidsskrift og Idunn i Universitetsforlaget, og redaktør Oddvar Førland gleder seg over rekordøkning i antall lesere av Tidsskrift for omsorgsforskning. (Foto: Universitetsforlaget og Bjørn Kvaal)

Gratis og fri tilgang ga rekordøkning i antall lesere

Antall lesere av artiklene i Tidsskrift for omsorgsforskning er tidoblet på få år. Fri tilgang, stor interesse blant ansatte i helse- og omsorgssektoren for ny kunnskap og økt kvalitet på artiklene kan være noen av årsakene.

Tidsskrift for omsorgsforskning (TFO) eies av Senter for omsorgsforskning. Utgivelsen støttes økonomisk av Helse- og omsorgsdepartementet. Målet er å bidra til at ny kunnskap om feltet blir lest og tatt i bruk.

Vekst hvert år

Tidsskriftet kom ut på papir første gang i 2015. Det ble da sendt gratis til alle landets kommuner. De minste kommunene fikk ett eksemplar, de største 25 eksemplarer.

For å gjøre det lettere for forskere, ansatte i helse-og omsorgssektoren og andre å få tilgang på artiklene, bestemte styret i TFO at det fra 2018 skulle være fri tilgang til alle artiklene. De skulle være gratis, og det skulle ikke være nødvendig med innlogging. 

Fra 2019 er det også innført løpende publisering. Det vil si at artiklene publiseres på idunn.no så snart de er godkjente.

Her er antall artikkelvisninger, altså hvor mange som har klikket på en artikkel:

• 2016: 4809

• 2017: 13927

• 2018: 31448

• 2019: 24921 (per 1. juni)

– Etterlengtet stoff

– Dette er en god indikasjon på at forskningsbasert kunnskap på norsk om omsorgsarbeid er etterlengtet, både i Norge og Skandinavia, sier Nils Ivar Lahlum, redaksjonsleder for tidsskrift og Idunn i Universitetsforlaget.

Forlaget er utgiver av TFO. På Idunn.no kan du også lese alle artiklene i tidsskriftet.

den siste oversikten på Idunn.no er to av artiklene fra Tidsskrift for omsorgsforskning de mest leste artiklene siste 30 dager innen helse- og sosialfag, som formidles gjennom Universitetsforlaget.

Ifølge Google Analytics-statistikken hentet inn av Universitetsforlaget, er det god spredning geografisk av artikkelvisningene. De store byene ligger i toppen, men det er betydelige tall også rundt omkring i kommunenorge. 5000 kommer fra Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Resten er spredd utover Norge, Norden og verden.

TFO vil i 2019 utgi rundt 21 vitenskapelige artikler skrevet av forskere fra Norge i tillegg til Danmark og Sverige.

– Kvalitet teller

– Jeg tror at økningen i antall lesere skyldes en kombinasjon av at artiklene har høy kvalitet og at de er blitt tilgjengelig for alle, sier redaktør Oddvar Førland i TFO.

Han og redaksjonen er opptatt av at artiklene har god kvalitet, og at de er relevante for helse- og omsorgssektoren i kommunene og at de når ut til de ansatte der. I tillegg til forskere og forvaltning.

– Slik kan forskningen skape et kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av tjenestene, sier Førland.

Han gleder seg over økningen, og tror utviklingen vil fortsette.

– Jeg tror dette bare er begynnelsen. Helse- og  omsorgssektoren er stor, likeså kunnskapsbehovet, og TFO fyller en rolle her, mener Førland.

Tror på 50 000 besøk i år

– Artiklenes tilgjengelighet gjennom Idunn, og det at de er åpent tilgjengelige, gir solid utslag i statistikken. Nesten 25000 besøk per 1. juni i år, antyder at det blir minst 50000 besøk i løpet av 2019. Og så er vi imponerte over Oddvar Førland og TFO-redaksjonens jobb med å redigere tidsskriftet og jobbe fram artikler av høy kvalitet, sier Nils Ivar Lahlum i Universitetsforlaget.