Nevronett

Nevronett er en veiviser som skal være til hjelp i arbeidet med aktivitetstilbud til personer med nevrologiske tilstander. Veiviseren er utviklet av Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Helsedirektoratet.

Nevronett finner du her.