Konferanse 2022

Denne må du få med deg!

Hvem er taperne i eldreomsorgen? Var Norge eller Sverige best på pandemi? Hvordan prioriterer omsorgstjenestene? Dette, og mye mer, får du kunnskap om på den syvende nasjonale konferansen for omsorgsforskning som arrangeres 20. til 21. oktober i Trondheim.

Klikk her for program og påmelding.

Har demensomsorgen havnet hos de pårørende?

Arnt Egil Ydstebø har funnet at personer med demens som bor hjemme alene får 20 timer hjemmesykepleie i måneden mens dem som bor sammen med barn eller partner får 10 timer. Hvor likeverdig og bærekraftig er egentlig det? Sliter vi ut de pårørende?

Hvordan ser omsorgstjenester ut i fengsel?

Her får vi besøk av en kvinne som sitter i fengsel på Bredtveit. Hun har fått permisjon for å snakke med oss om sine egne erfaringer fra innsiden. Hvilket perspektiv har innsatte på liveverdige omsorgstjenester? Hvordan påvirker kjønn likeverdigheten innenfor murene?

Kan vi få psykisk helsehjelp gjennom skjermen?

For barn og unge er digital kommunikasjon en del av dagliglivet. Det gir muligheter for digitale, likeverdige lavterskeltilbud innen psykisk helse, sier Marianne Trondsen. Hun er seniorforsker ved Nasjonalt senter for ehelseforskning og har doktorgrad i sosiologi.

Diagnosediskriminering i psykisk helse?

Arnhild Lauveng er spesialist i klinisk samfunnspsykologi, visepresident i Norsk psykologforening og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for erfaringskompetanse. Hun er også forfatter og har skrevet om egne erfaringer med diagnosen schizofreni. På konferansen snakker hun om hvem som er de verdige trengende og hvem som ikke når opp.

Hvilke er de nye ulikhetene i alderdommen?

Karen Christensen er professor ved Universitetet i Bergen med inngående kunnskap om velferd, livsløp og ulikhet. Her snakker hun om alderdom i endring med nye ulikheter, om utfordringer og paradokser i norsk og dansk kontekst.

Alt dette og mye mer får du innsikt i på konferansen i oktober. I tillegg kan du være med på spennende parallelle sesjoner som tar for seg Beredskap og bærekraft, Psykisk helse, og Digitalt utenforskap.

Klikk her for program og påmelding.