Janne Bjorheim Bøe begynner som ny leder for Senter for omsorgsforskning, vest 9. desember. (Foto: Bjørn Kvaal)

Janne blir daglig leder i vest

Janne Bjorheim Bøe blir ny daglig leder for Senter for omsorgsforskning, vest. Da møter hun igjen forskere hun jobbet med da hun var student og senere stipendiat ved Institutt for sosialantropoligi ved Universitetet i Bergen.

Janne Bjorheim Bøe (44) kommer fra Stavanger, men har siden 1993 bodd først i Bergen og nå på Askøy.

Sosialantroplogen tok sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2015. Tema var kvinners økonomiske situasjon på Vestbredden. Senere jobbet hun blant annet ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved UiB. Her samarbeidet hun med ansatte ved Senter for omsorgsforskning, vest om å utvikle nye prosjekter og skrive søknader om forskningsmidler.

På plass i desember

Bøe er i dag rådgiver innen forskning og formidling ved Senter for vitenskapsteori og Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB. 9. desember er hun på plass som ny daglig leder ved Senter for omsorgsforskning, vest. Vertsinstitusjon er Høgskulen på Vestlandet.

– Janne har bred bakgrunn innen forskning og administrasjon, og hun har god kjennskap til akademia, helsetjenestene og kommunene. Hun har jobbet med tverrfaglige prosjekter, og har mye og god erfaring med å samarbeide med internasjonale partnere, sier Frode F. Jacobsen, professor og forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning, vest.

Vil være tett på forskningen

Bøe søkte jobben som daglig leder fordi hun synes mange av oppgavene ved senteret er interessante, som det å jobbe med strategi og prosjektkoordinering. Og fordi hun gjerne vil være tett på forskningsarbeid. Dessuten ønsker hun å lære mer om økonomi- og personalansvar, som er nye områder for henne.

– At forskningen som sentret jobber med er til stor nytte for enkeltmennesker betyr også mye for meg, sier Bøe.

For henne har de ansatte ved Sof, vest framstått som ambisiøse og framoverlente. Bildet har forsterket seg etter å ha deltatt på seminar i november med ansatte fra alle de fem sentrene.

– Har store ambisjoner

– Ambisjonene til de fem sentrene er store. Og det er vidt perspektiv på arbeidet som strekker seg fra kommunenivå i Norge til internasjonale prosjekter. Senter for omsorgsforskning vil forsterke sin stemme i lokal, nasjonal og internasjonal forskning, mener Bøe.

– Jeg tror Janne kan tilføre senteret vårt mye, blant annet med å utvide vårt internasjonale engasjement og med å videreutvikle kommunikasjonsstrategier og administrative rutiner for senteret vårt, sier Jacobsen.

Her blir blant annet arbeidet med å finne senterets rolle i Alrek helseklynge viktig.

I fritiden skal Bøe følge opp sønnen på ti år, og hun har begynt å engasjere seg i lokalpolitikk. Ellers er målet å trene regelmessig.