Åse Michaelsen og Tellef Inge Mørland

Hvor bør hun begynne?

Oppgavene står i kø for eldreminister Åse Michaelsen. – Hvor skal jeg begynne? sa hun etter å ha hørt innlegg fra forskere fra Sentre for omsorgsforskning under Arendalsuka.

Mannskapet på MS Sjøkurs måtte bære inn flere stoler og rydde ekstra plass da Senter for omsorgsforskning arrangerte debatt om morgendagens omsorgstjenester i Arendal fredag 17. august.

154 sider med velvilje

– Det er ikke vanskelig å være enig med intensjonene i stortingsmeldingen Leve hele livet. Den inneholder 154 sider med god vilje, men hvordan skal ting løses i praksis? Vi er ikke forberedt på sømløse overganger for eldre når de trenger hjelp og bistand. Dette fører til reinnleggelser, sa faglig leder Bjørg Dale ved Senter for omsorgsforskning, sør.

– Kvalitet handler om hvordan arbeidet utføres til daglig, og hva slags konsekvenser dette får for mottakerne av tjenestene. Lavere bemanning har klare konsekvenser for kvaliteten i omsorgstjenestene. Færre ansatte gir flere skader, trykksår, avvik og reinnleggelser, sa forskningsleder Frode F. Jacobsen ved Senter for omsorgsforskning, vest. 

Én av fem sier opp

Aud Moe, faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, midt var opptatt av hvordan kompetansen i kommunale omsorgstjenester ble svekket blant annet fordi én av fem sykepleiere slutter i jobben sin ti år etter at de var utdannet.

– Kommunen mangler oversikt over innbyggernes behov for rehabilitering, sier Cathrine Arntzen, faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, nord. ­– Hvis dette er en villet utvikling, så må eldreministeren si det. Hvis ikke, hva vil da regjeringen gjøre med det?

Vil ha nye oppgaver til de ansatte

– Alle må jobbe sammen for å løse problemene blant annet med frafall fra yrkene. Siloer må rives. Vi må få til avtaler mellom sykepleiere og kommuner for å prøve ut ny organisering av arbeidstidene. Men ansatte må også føle at arbeidsplassen ser dem, og når de går hjem for dagen så skal de sitte igjen med en opplevelse av at også brukerne ble sett, sa eldreminister Åse Michaelsen (FrP).

Hør uttalelsene hennes i denne videoen hvor hun er i debatt med blant andre Tellef Inge Mørland fra Arbeiderpartiet.

Hun vil at profesjonskampene skal avsluttes. Kanskje skal farmasøyter mer inn i de kommunale tjenestene, kanskje skal ergoterapeutene få nye oppgaver.

– Hvordan kan vi legge til rette for dette? Pleie og behandling skal fagfolkene utføre, men skal familien ta mer ansvar? sa hun.

Vil ha mer bevisste sjefer

Eldreministeren, som også har ansvar for folkehelse, la til at det forbyggende arbeidet ligger i kommunene.

– Kommunepolitikere, KS og rådmenn må gjøres bevisste på at pleie og omsorg må løftes opp, sa Michaelsen.

Tellef Inge Mørland (Ap) i Stortingets helse- og sosialkomite deltok også i debatten på MS Sjøkurs.

– Skal kommunenes bevisstgjøres? Jeg tror kommunene er svært beviste, men de økonomiske rammene er en utfordring. Dette handler om penger, om rekruttering, status i ulike yrker og om at de som vil ta utdanning ikke får plass fordi kravene om studieplass har blitt høyere enn før. Da trengs flere studieplasser. Mer penger må brukes til felleskapet slik at vi ikke får et todelt helsevesen og der egen økonomi avgjør hva slags tjenester du får, sa Mørland. 

– Har aldri fått så mye penger som nå

Michaelsen svarte at kommunene aldri har fått så mye penger fra staten som nå. Og at de får øremerkede penger som aldri før.

– Leve hele livet er en viktig reform som er til behandling, den er ikke vedtatt. For første gang er det bevilget penger til en reform som ennå ikke er vedtatt, det er satt av 12,5 millioner kroner som skal brukes til et støtteapparat for kommunene, sa hun.

– Jeg kjenner kommunene

Tellef Inge Mørland etterlyste tryggere og bedre bruk av IKT.

– Vi har ikke trygge nok løsninger her, kommunale og nasjonale ikt-systemer snakker ikke sammen. Teknologi kan frigjøre tid hos de ansatte, og arbeidet kan bli mer presist, for eksempel i vurdering av journaler og økt bruk av dosetter, sa Ap-politikeren.

– Noe av kompleksiteten ligger i at ansvaret hviler på flere departementer. Vi i regjeringen må se på vårt eget ansvar i forbindelse med organiseringen. Og vit det, Tellef, at etter å ha vært kommunepolitiker i 16 år, så kjenner jeg utfordringene i kommunene godt, repliserte Michaelsen.

Du kan høre Åse Michaelsen på Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

Vil ikke bytte bort Norge

I debatten ble det sagt fra salen at pasienter får medikamenter i stedet for fysioterapi og rehabilitering.

– Samtidig tror jeg ikke jeg ville ha byttet land hvis jeg var gammel og pleietrengende. Vi jobber på en annen og mer kunnskapsbasert måte i dag enn for 30 år siden. Likevel kan ikke ensomhet og psykiske helse hos eldre bare løse med penger. Vi trenger at kommunene deler de gode erfaringene, uten at det behøver å koste så mye. Slike små steg kan gi viktige løsninger, sier Mørland.