Åse Michaelsen Marit Kirkevold Roboten Pepper

Disse kommer til konferansen

Norge har fått sin første eldre- og folkehelseminister. Åse Michaelsen kommer til Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

Omsorgsforskningskonferansen

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som løfter fram kunnskap og utfordringer knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Personer med internasjonal kunnskap, landets fremste forskere på feltet, talspersoner med sterke stemmer og pasienter og pårørende får slippe til fra store og små scener.

Neste konferanse blir på Quality Hotel Gardermoen 24. – 25. oktober 2018. Tema for konferansen er «Samspill i praksis».

Eldre- og folkehelseministeren kommer

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) har ansvaret for politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester. Hun arbeider med kvalitetsreformen «Leve hele livet» som får betydning for eldreomsorgen i Norge. Hva sier eldreministeren om samspill i praksis?

Fredrik Gulowsen kommer

Fredrik Gulowsen er gründer og daglig leder for Nyby. Nyby er et digitalt verktøy som skal koble ressurser og behov i samfunnet. Rett og slett samspill i en liten app. Selv omtaler de dette som, intet mindre enn en ny måte å organisere velferdssamfunnet på. Måten å tenke på har vakt helseministerens interesse.

Marit Kirkevold kommer

Marit Kirkevold er professor ved Universitet i Oslo og kjent for de fleste som en dyktig foredragsholder. Hun kan mye om å leve med sykdom, uhelse, aldring, behandling og omsorg blant pasienter og pårørende. Hun har kompetanse på psykososial tilpasning og mestring i forbindelse med kronisk sykdom og aldring, og på utvikling av komplekse intervensjoner med særlig vekt på sykepleie og rehabilitering.

Pepper kommer

I tillegg vil du få møte Bibi Hølge-Hazelton fra København som er opptatt av profesjonsutvikling og brukerperspektiver, Pelle Sandstrak som forteller om livet med Tourettes, den humanoide roboten Pepper som har jobbet i omsorgstjenesten, Magnus Guldbrandsen fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Tina Nabatchi fra Syracuse University USA som har samskaping som spesialfelt, Henrik Syse som er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker, og flere andre spennende foredragsholdere under Den 6. konferansen for omsorgsforskning.

For påmelding, program og call for abstract, se konferansens nettsider.