Tromsø

Konferanse om demensomsorg

Minst 80 000 mennesker i Norge lever med demens. Over 400 000 er pårørende. Anslag viser at antallet personer med demenssykdom vil doble seg mot 2040.

Lovfester tilbud

For å møte disse utfordringene vil regjeringen lovfeste at alle kommuner skal ha et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.  

Demensomsorg i nord

Hvilke tilbud har nordnorske kommuner til hjemmeboende personer med demens, hvilke behov har de pårørende og hvilke tilbud får de? 

Konferansen, Demensomsorg i nord, formidler resultater fra et nylig avsluttet forskningsprosjekt ved Universitetet i Tromsø og Senter for omsorgsforskning som involverte pårørende, helsepersonell og frivillige i demensomsorg.

Kunnskapsutveksling og dialog

Målet med konferansen er kunnskapsutveksling og dialog mellom ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, forskere, studenter og representanter fra relevante fagmiljøer og organisasjoner.

Hvem, hva, hvor?

· Hvem: UiT Norges arktiske universitet, Senter for omsorgsforskning, Forskningsrådet

· Hva: «Demensomsorg i nord», Nasjonal konferanse i Tromsø

· Hvor: UiT Norges arktiske universitet, auditorium Tabletten (FARM F1.101)

· Når: 22. oktober 2019 fra klokken 10:00 til klokken 15:15

· Påmelding: Program og påmelding finner du her.

Øremerket siden 2012

Staten har siden 2012 hatt et øremerket tilskudd til dagaktivitetsplasser som kommunene kan søke på. Ved opprettelsen av tilskuddet i 2012 ble det anslått et behov for 9 200 dagaktivitetsplasser. Gjennom budsjettfremleggelsene fra 2012 til og med 2019 er det lagt til rette for i overkant av 8 900 plasser. Fra 2020 vil tilskuddet bli overført til rammetilskuddet til kommunene.

Regjeringen tar sikte på å lovfeste retten til dagaktivitetstilbud for personer med demens fra 1. januar 2020.