Anette Musdalslien

Anbefaler kommunen å få en forskervenn

Flere eldre, trangere økonomi. Mange kommuner er opptatt av omstilling for å møte disse utfordringene. – Blant annet må samarbeidet med forskere styrkes.

Det mener Anette Musdalslien, seniorrådgiver i Oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland.

Hun har deltatt i styringsgruppen for Piloten Hadeland. Dette er ett av flere prosjekter innen omstilling i Oppland som fylkesmannen er involvert i.

Ville øke takten

En av utfordringene for kommunene er at innbyggerne blir eldre og skal bo hjemme så lenge som mulig. Samtidig blir det svakere kommuneøkonomi. Ett svar fra staten er Kommunereformen som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte de nye tidene. Dette var bakgrunnen for at kommunene Lunner og Gran ville øke innovasjonstakten for oppgavene som skulle utføres av de ansatte. Middelet ble Piloten Hadeland.

Les mer: Slik har Gran kommune startet arbeidet med å ruste innbyggere, ansatte og ledere for nye tider gjennom Piloten Hadeland.

– Næringsliv, kommunene og fag- og forskningsmiljøene ved høgskoler og universitet har mye å hente gjennom økt samarbeid, hvis kommunen skal utvikle tjenester inn i en ny tid, sier Musdalslien. 

– Mange kommuner er for små

Hun mener at en stor utfordring for en del kommuner er at de er små, og at det bidrar til å gjøre utviklingsarbeid ekstra krevende.

– Vår erfaring er at kommunene ønsker å bygge kompetanse for å bli bedre på innovasjon og utvikling. Ansatte tar Innovasjonsskolen og annen utdanning, men mye gjenstår, sier Musdalslien.

I Piloten Hadeland har Fylkesmannen i Oppland bidratt med drøyt tre millioner kroner, i tillegg til forslag til innhold i piloten.

Ledere har kommet og gått

Musdalslien mener arbeidet i Gran og Lunner kommuner har vært vellykket, tross en rekke utfordringer. Flere ledere har kommet og gått, men prosjektet har klart å holde retningen. Satsingen har vært godt forankret hos de ansatte. Prosjektlederne har etter hvert klart å finne fram til et godt samarbeid og en felles forståelse med forskerne i prosjektet. Kommunen har vært bevisst på sin bestillerrolle, og har ønsket – og fått, praksisnære forskere som har jobbet sammen med de ansatte.

– Mitt inntrykk er at innovasjonskulturen i Gran og Lunner er styrket, gjennom piloten. De har fått erfaring rundt hva som hemmer og fremmer innovasjon som jeg mener andre kommuner kan ha nytte av å lytte til, sier Musdalslien.

Lærerikt for fylkesmannen

– Er Gran kommune nå bedre rustet for framtiden?

– De har i hvert fall fått bedre forutsetninger for å finne gode løsninger. Mye gjenstår, men for å finne vegen videre har de lagt et grunnlag gjennom økt bevissthet rundt innovasjon, mener hun.

Musdalslien mener at også Fylkesmannen i Oppland har lært mye av prosjektet på Hadeland.

–Vi har erfart at mye endrer seg i møtet mellom teori og praksis, og at innovasjonsprosjekter krever tett oppfølging. Samtidig endret forutsetningene seg undervegs, blant annet fordi det ikke ble noen kommunesammenslåing mellom Lunner og Gran. At PILOTen Hadeland ble så vellykket, skyldes i første rekke dedikerte nøkkelpersoner og god prosjektledelse i kommunen, mener Musdalslien.