Frivillighet i omsorgen

Seminar om frivillig innsats

Avslutningsseminar for forskningsprosjekt om frivillig innsats i de kommunale omsorgstjenestene.

Vi presenterer funn og refleksjoner fra det fireårige forskningsprosjektet «Voluntary work in Norwegian long-term care – prevalence, forms, interaction with professionals and potentials for the future», finansiert av Norges forskningsråd.

Tid:  10. april 2018 kl 10–15:30
Sted:  Gjøvik
Påmeldingsfrist:  16. mars
Gratis påmelding og lunsj
Begrenset antall plasser

Klikk her for påmelding

Foredrag

  • Frivillighet i omsorgssektoren – vil vi egentlig det?  Rolf Rønning, professor, Høgskolen i Innlandet
  • Frivilliga insatser för och av äldre i Sverige: En lösning på äldreomsorgens utmaningar?  Magnus Jegermalm, professor i socialt arbete, Jönköping University, School of Health and Welfare, Department of Social Work
  • Betingelser for frivillig innsats. Motivasjon og kontekst.  Audun Fladmoe, forsker II, Institutt for samfunnsforskning
  • Frivillige omsorgsgivere: Hvem er fri og villig og på hvilke premisser? Nina Beate Andfossen, stipendiat, SOF øst, NTNU i Gjøvik
  • Sårbare brukere og dyktige frivillige? Utfordringer i samarbeid og koordinering.  Laila Tingvold, førsteamanuensis, SOF øst, NTNU i Gjøvik
  • Formell og uformell hjelp til eldre hjemmeboende – samspill, motiver og strategier.  Oddrunn Elin Sortland, stipendiat, SOF vest, Høgskulen på Vestlandet
  • Potensialet for å løse morgendagens omsorgsutfordringer med ubetalt arbeidskraft.   Marianne Sundlisæter Skinner, førsteamanuensis og prosjektleder, SOF øst, NTNU i Gjøvik

Ordstyrer for dagen: Tor Inge Romøren, professor emeritus