Frivillighet i omsorgen

Avslutningsseminar for forskningsprosjekt om frivillig innsats i de kommunale omsorgstjenestene

Fire år med forskning skal oppsummeres, og Senter for omsorgsforskning (SOF) inviterer til avslutningsseminar.

10. april 2018 kl 10:00–15:30

Sted: NTNU i Gjøvik, Campus Kallerud, Bygg H, Eureka

Fri påmelding og enkel lunsj. Kun 100 plasser.

Klikk her for påmelding

Innlegg:

  • Håkon Lorentzen, sivilsamfunnsforsker 
  • Rolf Rønning, professor, Høgskolen i Innlandet 
  • Magnus Jegermalm, professor, Jönköping University 
  • Marianne Sundlisæter Skinner, førsteamanuensis, SOF øst, NTNU 
  • Nina Beate Andfossen, stipendiat, SOF øst, NTNU 
  • Laila Tingvold, førsteamanuensis, SOF øst, NTNU 
  • Oddrunn Sortland, stipendiat, SOF vest, Høgskolen på Vestlandet

Endelig program kommer senere.