Aktuell informasjon

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som holder fram den viktigste nye kunnskapen, diskuterer de største utfordringene og fremmer de motstridende synspunktene gjennom landets fremste forskere på feltet, talspersoner med sterke stemmer og pasienter og pårørende som ønsker å bli hørt. Neste konferanse blir i 2018.