Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som viser fram den viktigste nye kunnskapen og diskuterer de største utfordringene og de motstridende synspunktene i tjenesteforskningen. Dette gjør konferansen gjennom å slippe til personer med internasjonal kunnskap, landets fremste forskere på feltet, talspersoner med sterke stemmer og pasienter og pårørende som ønsker å bli hørt.

Neste konferanse blir på Quality Hotel Gardermoen 24. – 25. oktober 2018.

Tema for konferansen er Samspill . Samspill er en forutsetning for at kommunale helse- og omsorgstjenester skal være kunnskapsbaserte og nyskapende. Hvis kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet skal være kjennetegn ved tjenestene, må vi lære av hverandre gjennom kritiske diskusjoner om forholdet mellom forskning, utdanning og praksis.

Samspill griper inn i alle aspekter ved omsorgen og arbeidet med den – samspill mellom forskning og utdanning, samspill mellom kunnskap og praksis, mellom de ulike profesjonene, ansatte og pårørende, mennesker og teknologi og majoritetsbefolkning og minoriteter.

Vi sikter høyt på både innhold og foredragsholdere og gleder oss til å vise deg hva vi har å by på. Påmelding, program og call for abstracts kommer. Enn så lenge bør du holde av datoene!