Centre for Care Research

The Centre for Care Research was established by the Ministry of Health and Care Services. The centre’s mandate is to collect, produce and disseminate knowledge about caring and care work.

The Care Library

The Care Library (Omsorgsbiblioteket) is an online library where R&D work is collected and summarized for the health and care services.

Click here to visit the library.

Ascot

– Dette er livskvalitet for meg

500 eldre forteller nå om sin livskvalitet. Svarene skal brukes til å prøve ut et spørreskjema som kan brukes av helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Ann Mari Gransjøen

Hvordan lykkes med implementering?

Kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Likevel viser det seg at informasjon ikke nødvendigvis fører til endri...

Konferanse 2022

Denne må du få med deg!

Hvem er taperne i eldreomsorgen? Var Norge eller Sverige best på pandemi? Hvordan prioriterer omsorgstjenestene? Dette, og mye mer, får du kunnskap om på den...

Karina Aase er professor i sikkerhet ved Universitetet i Stavanger og professor II i helsetjenesteforskning her ved NTNU Gjøvik, tilknyttet Senter for Omsorgsforskning.

Forskning om pasientsikkerhet

På generell basis vet vi at systembaserte tiltak har større effekt på pasientsikkerhet enn individbaserte tiltak, sier Karina Aase i en samtale med oss om Pa...

01/22

Omsorg for innsatte

Hvilke behov for helse- og omsorgstjenester har de innsatte i fengsler? Får de et likeverdig og godt tilbud? spør Siv Fladsrud Magnussen og Laila Tingvold fr...

Per Gunnar Disch

Oppdatert forskningshåndbok

– Norge må styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester, sier Hurdalsplattformen. Senter for omsorgsforskning svarer med å oppdatere for...

Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Mer enn trening

Behovet for helsefremmende recoverystøttende tiltak i psykisk helsearbeid er stort. Det er ikke kapasitet til å hjelpe alle. Dermed følger et behov for verkt...

Per Gunnar Disch

– Gå for generasjonspark!

Da Per Gunnar Disch fikk vite at Porsgrunn kommune hadde planer om å renovere et parkområde, kontaktet han eldererådet. Sammen fremmet de forslag om å etable...

Nina Beate Andfossen

Frivillighet og innovasjon i omsorgen

Nina Beate Andfossen har forsket på både frivillig arbeid og på potensialet for innovasjon i omsorgstjenestene. Vi har snakket med henne om hvordan hun sette...

Marianne Skinner

Hvor godt fungerer samarbeidet?

I denne undersøkelsen har forskerne bedt sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester evaluere hvor godt samarbeidet fungerer med sykehjem, hjemmetjene...

Frode F. Jacobsen

Her er koronarapporten

Denne rapporten fra Senter for omsorgsforskning har sett på hvor forberedt sykehjemmene var på å håndtere en pandemi, hvilke utfordringer pandemien medførte,...

Siv Magnussen

Kommunal medvirkning

Det snakkes mye om samarbeid og samskaping mellom akademia og praksis. Forskningsprogrammer og regionale forskningsfond krever kommunal deltakelse i forsknin...

Hjemmeboende eldre

Organisering og ROP-lidelser

Hvordan påvirker den strukturelle organiseringen av kommunale tjenester pasientforløp for hjemmeboende eldre med psykiske lidelser og/eller rusproblemer?

Maren Sogstad og Marianne Skinner

Kluss i vekslinga?

Hva skjer når eldre pasienter med store hjelpebehov skrives ut fra sykehus og kommunene skal ta over? Er det mulig å få til et godt samarbeid mellom tjeneste...

Arne Thobru, Solveig Rostøl Bakken, Odd Inge Sanden, Berit Hvidsten

Hva mener de eldre selv?

Politikere vil ha forskning på hvordan vi kan få et aldersvennlig Norge. Men hva vil de eldre selv? Hva er viktig for dem? Fire pensjonister ble invitert til...

Monika Jakobsen og Ragnhild Storstein

Brukermedvirkning for innvandrere

Ifølge lovverket skal pasienter og brukere involveres i avgjørelser om sin egen helse. Det gjelder også når pasienten snakker polsk, litauisk eller somali. S...

Aud Obstfelder

Glad for økt satsing fra regjeringen

Forskningsleder Aud Obstfelder mener regjeringen tar på alvor utfordringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i forslag til statsbudsjett for 2021....

Rose Mari Olsen

Møt den nye lederen i midt

Hun vokste opp i Flatanger, men har bodd tretti år i Overhalla. Her trives hun godt, men innrømmer at de to hagedammene aldri blir det samme som lukta av hav...

Steinar Barstad

«Til sykehjemmet skiller eder ad»

Koronapandemien har forsterket de store forskjellene det er på å være pårørende for hjemmeboende og pårørende for beboere i sykehjem. Mens pårørende har fått...

Brooke Hollister

Dette er Brooke Hollister

Bjørg Dale er profesjonsutdannet sykepleier med både klinisk erfaring og ledererfaring fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. Vi kjenner henne best som tid...

Oddvar Førland

Redaktøren til NTNU

Fra første februar i år har professor Oddvar Førland vært ansatt ved NTNU på Gjøvik som redaktør for Tidsskrift for omsorgsforskning.

Aud Obstfelder og Maren Sogstad

Ny leder i øst

Siden 1. mars har Senter for omsorgsforskning, øst hatt ny daglig leder. Maren Sogstad overtar etter Aud Obstfelder. Vi har snakket med dem om framtiden.

Janne Bjorheim Bøe begynner som ny leder for Senter for omsorgsforskning, vest 9. desember. (Foto: Bjørn Kvaal)

Janne blir daglig leder i vest

Janne Bjorheim Bøe blir ny daglig leder for Senter for omsorgsforskning, vest. Da møter hun igjen forskere hun jobbet med da hun var student og senere stipen...

Torunn Kitty Vatnøy

Kompetansen bør heves i KAD

Hva kreves av sykepleierne i kommunen når de har fått ansvar for akuttinnleggelser? Hvilken kompetanse behøver de for å ta seg av mennesker med behov for øye...

 Postdoktor Hanne Marie Rostad og professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning

Grunn til bekymring

Postdoktor Hanne Marie Rostad og professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning har skrevet en oppsummering av kunnskapen om variasjon og uønsket v...

Borghild Ulshagen, Øystein Lappegard, Per Gunnar Disch, Karsten Popp Dideriksen

Samhandling i praksis

Da samhandlingsreformen utfordret helsevesenet til å styrke samarbeidet mellom kommune og sykehus, hadde Hallingdal drevet med samhandling i årevis.

Jill-Marit Moholt

Jill-Marit ny daglig leder

Jill-Marit Moholt ville bli sykepleier og jobbe med eldre mennesker i kommunehelsetjenesten. Det siste skulle ta over 20 år.

Frivillg arbeid

Hvem er fri, hvem er villig?

Frivillig innsats skal være en løsning på en fremtidig kapasitetskrise i omsorgstjenestene. Da er det klokt å spørre de frivillige om, og eventuelt hvordan d...

Steinar Barstad

En stor sektor vi vet lite om

De kommunale omsorgstjenestene er det mange som synser mye om, men ingen som har god nok kunnskap om. Omsorgssektoren i kommunene har om lag 120 milliarder k...

Oddvar Førland, professor ved Senter for omsorgsforskning. Foto: Elise Adeleine

Er små kommunar best? Eller verst?

Omsorgstenester er den største utgiftsposten for norske kommunar, og det finst store kvalitetsforskjellar i tilbodet. No skal forskarar ved HVL kartlegge uøn...

Omsorgsbiblioteket

Mye ny omsorgsforskning

Hva sier personalet om implementeringen av hverdagsrehabilitering? Hvilke er de politiske utfordringene med å bli gammel i eget hjem? Har du sett den rykende...

Heidi Haukelien 2

På fornavn med hjelperne

Innovasjon i omsorgssektoren blir ofte forbundet med velferdsteknologi, men det er innovasjon å flytte måltidet på et sykehjem hvis det gir økt appetitt, det...

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen under Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Leve hele livet

Mange krever mer enn kamferdrops og været på Haltenbanken, innledet eldreminister Åse Michaelsen da hun deltok på Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsfor...

Tina Nabatchi (Foto: Steve Sartori)

The who, when, and what of coproduction

Fra tid til annen dukker det opp ord som plutselig får stor fart inn i omsorgstjenesten, ord som blir mye brukt og som antyder en trend eller bevegelse, såka...

– Trygghet gir mer hverdagsmestring, sier Ellen Sagengen, kvalitetssjef i Gran kommune. (Foto: Privat)

Jobber med hendene på ryggen

Brødet, smør og pålegg ligger klart, det er bare å smøre brødskiva si sjøl. Når eldre hjemmeboende i Gran kommune nå får besøk av hjemmesykepleiere, må de re...

Randi Stokke

Stolt Randi fikk Publikasjonsprisen

– Skikkelig stas! stråler førsteamanuensis Randi Stokke ved Senter for omsorgsforskning. Hun ble torsdag tildelt NTNUs Publikasjonspris under Innlandets Fors...

Pepper og Rigmor Einang Alnes

Pepper og Rigmor kommer til konferansen

Vest på Sunnmøre i Møre og Romsdal ligger den lille industrikommunen Haram og gaper mot storhavet. Kommunen har lang tradisjon for å ta imot polske industria...

Åse Michaelsen og Tellef Inge Mørland

Hvor bør hun begynne?

Oppgavene står i kø for eldreminister Åse Michaelsen. – Hvor skal jeg begynne? sa hun etter å ha hørt innlegg fra forskere fra Sentre for omsorgsforskning un...

Frode F. Jacobsen

Europeisk forskningsnettverk

Frode F. Jacobsen feiret verken jul eller bursdag den dagen, men fikk likevel det han hadde øverst på ønskelista, nemlig penger til et europeisk forskningsne...

Oddvar Førland

Fersk forskning rett i lomma

Universitetsforlaget har ti tidsskrifter for helse- og sosialfag. Nå er ett av dem gratis tilgjengelig for hvermansen. Tidsskrift for omsorgsforskning har få...

Terje Emil Fredwall

Pasientforløp og ROP-lidelser

Pasientforløpet til personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) er gjerne langvarig og svingete. Mange av pasientene har behov f...

Åse Michaelsen Marit Kirkevold Roboten Pepper

Disse kommer til konferansen

Norge har fått sin første eldre- og folkehelseminister. Åse Michaelsen kommer til Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

Jim Skarli og Helga Katharina Haug

Nevronett

I disse dager lanserer Omsorgsbiblioteket en ny nettside. Nevronett.no skal bidra til at personer med nevrologiske skader og sykdommer får en så kunnskapsbas...

Velg region

Senter for omsorgsforskning er lokalisert i de tidligere helseregionene. Senteret er tilknyttet universiteter og høgskoler, og består av ansatte innen forskning, kommunikasjon og administrasjon.


Nord


Midt


Vest


Sør


Øst